Angstcultuur is doodlopende weg

Columns

Leidt de economische crisis tot angst op de werkvloer? Trekken werkgevers de macht weer naar zich toe? Aan verstandige werkgevers is een dergelijk opportunisme niet besteed. Een angstcultuur is niet alleen slecht voor de reputatie van organisaties maar tast ook hun weerbaarheid aan.

Het vertrouwen in ondernemingen en andere instituties bevindt zich op een historisch dieptepunt. We beleven de ernstigste economische crisis sinds jaren. Zelden waren zo veel mensen zo onzeker over hun baan. Waar reorganiseren en inkrimpen vroeger een laatste redmiddel was, lijkt dat nu ‘business as usual’. Een schier eindeloze lijst geruchtmakende corporate schandalen en debacles deed de rest. Mensen zijn het vertrouwen in organisaties en managers kwijt, identificeren zich niet meer met hun organisatie (vaak w...

Dik Brouwmeester
Lid sinds 2014
Hear hear!

En nu maar hopen dat deze boodschap niet alleen gelezen, maar ook begrepen wordt.
Han Oei
Lid sinds 2019
Van angst en controle naar vertrouwen en ondersteuning!

Zoals ik Professor de Blot eens bij 'Change in Bussiness' hoorde zeggen: "Mammoeten zijn sterk, maar toch zijn ze uitgestorven..."

Laar daarom iedereen het goede voorbeeld geven en focus op de lichtpuntjes!
Paul Berghuis
Angst is een slechte raadgever, maar..
Angst geeft in ieder geval raad en is dus geen egoist, en..
Angst is niet duur.
J.Dijkema
Een goede inbreng tegen de angstcultuur.
Paul Kemperman
Lid sinds 2019
Als binnen een organisatie een angstcultuur heerst, dan is het werkklimaat verre van veilig en staat men in feite toe dat leidinggevenden en de mensen in de top van de organisatie intimidatie en psychische terreur als managementinstrument gebruiken om medewerkers weg te pesten. Bij tal van gemeenten in ons land is dit een steeds vaker voorkomend verschijnsel waar een taboe op rust, maar waar snel iets tegen gedaan moet worden.

Zie weblog "Intimidatie, psychische terreur, "bossing" en andere vormen van machtsmisbruik bij de overheid. B&W van Zevenaar pesten zo medewerkers weg".
http://www.wijdoendatzo.wordpress.com/

Meer over Interne communicatie en samenwerking