Organiseren van verbindingen

Columns

Organisatie is een zelfstandig naamwoord. Een soort statische, gestolde realiteit. Iets dat letterlijk op zichzelf staat. Organisaties verworden tot instituten met een groot eigenbelang: hun voortbestaan. Ten koste van alles: medewerkers, aandeelhouders en zelfs klanten. Dit maakt organisaties egoïstisch, duur en ineffectief.

Organiseren is een werkwoord. Een dynamische realiteit. Een continue proces. Niet vast te pakken en toch duidelijk aanwezig. Geen op zichzelf staand belang en toch leidend. Organiseren zorgt voor continue ontwikkeling, activiteit en effectiviteit.

Het is hoog tijd dat organisaties de stap naar organiseren gaan maken. Dat vraagt om creatieve destructie: afbreken om ruimte te maken voor vernieuwing. Wat moet afgebroken worden? Alles wat gebouwd is vanuit institutionalis...

Meer over Netwerkorganisatie