Kennismanagement bij Nuon

Cover stories · Cases

De kranten staan er bol van, binnen de kabinetsformatie is het onderwerp van gesprek en ook binnen bedrijven is het een steeds belangrijker aandachtspunt: hoe gaan we om met de ‘vergrijzing’? Het is zelfs zover dat het CBS spreekt over de ‘grijze druk’. “Dit getal geeft aan hoeveel 65-plussers er zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten. In 2003 waren dit er 22. Vijftig jaar geleden waren dit er nog maar 14 en de verwachting is dat op de top van de vergrijzing dit aantal oploopt tot 43 65-plussers op elke 100 potentiële arbeidskrachten.” Aldus de website www.regering.nl.

Nu draait het in vele organisaties steeds meer om het slimmer benutten van de grijze massa (de hersenen) van de medewerkers. Wat te doen als die grijze massa binnenkort daadwerkelijk vergrijst en daarmee veel kennis en ...

wouter jansen
In het artikel wordt vergeten, dat `onder druk alles flexibel wordt`. Alle kennis op het gebied van bureaucratie mag voor een deel verdwijnen. Dat ruimt lekker op en geeft mensen weer de ruimte te mogen ondernemen, ook binnen hun eigen organisatie. Een hogere klantgerichtheid dankzij schaalverkleining is eveneens een optie en kans. Dit motiveert ook de mensen met broodnodige kennis en kunde. Kijk voor meer mogelijkheden op www.samenondernemen.nl
Op zich is dit een interessant verhaal met een paar bruikbare tips. De beste tip in mijn ogen: laat het vooral over het vak gaan, kennismanagement is niet het onderwerp, maar het vak is het onderwerp. Maar zodra het echt interessant dreigt te worden, namelijk hoe doe je dat dan in de praktijk precies en hoe ziet zo'n instrument "kennisadministratie" eruit, gaat het artikel niet verder. In mijn ogen een gemiste kans.
Het schrijven van een artikel doe ik altijd vanuit de gedachte om een zo compleet mogelijk en eerlijk beeld te geven over datgene wat mij bezighoudt. Ik schrijf het ook met als doel om vervolgvragen op te roepen: hoe ziet het er dan uit? is het echt allemaal zo soepel gegaan? kan je meer voorbeelden geven? Wat mij betreft stopt het stuk niet met waar het interessant wordt, maar gaat het juist verder als de lezer wil nagaan hoe dit er dan binnen de eigen situatie uitziet.
Het systeem kom ik dan graag een keer demonstreren, in levende lijve! Sommige dingen passen nu eenmaal niet goed op papier!
Jaap Reijling
Het door u geintroduceerde systeem tot behoud van kennis is mij niet helemaal duidelijk geworden. Kernvraag is mijns inziens: Hoe houdt je kennis "levend". Ik denk dat dat alleen mogelijk is door opleidingen te verzorgen (en deze actueel te houden door feedback) en voorts in algemene zin een "lerende" omgeving te creeeren. Een van de elementen daarvan is juist een gezonde mix tussen ervaren medewerkers en onervaren (maar wel goed opgeleide) medewerkers. Als je alleen maar "ouderen" hebt vermindert de onderlinge communicatie en wordt er niet meer geleerd. Kortom het gaat erom te streven naar een goede mix. Dat straks wat ouderen vertrekken is niet erg; mits een aantal sleutelposities bezet blijft met mensen met voldoende ervaring en het bedrijf investeert in (bedrijfs)opleidingen. Kortom pas op voor te veel "papier"(al of niet in een computer), want als de inhoud daarvan niet wordt "beleeft" vervaagt de op papier vastgelegde kennis als sneeuw voor de zon.

Meer over Kennismanagement