Hoe prestatiegericht is uw organisatie

Cover stories · Instrumenten


Hoe krijg je de impuls tot voortdurende verbetering van resultaten in organisaties aan de gang. De kern ervan is dat deze organisaties een sterke balans ontwikkelen tussen de krachten "Met elkaar er tegenaan" en "Verantwoordelijkheid voor de eigen winkel" oftewel  de balans 'Sturing' en 'Autonomie'.

Meer informatie over deze balans in Sturen op Verantwoordelijkheid.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

J.W.A. Nijhuis
Twijfel nog wel aan het realiteitsgehalte maar desondanks buitengewoon aardig
gerard kersten
het is een leuke tool om een eerste indruk te krijgen van je veranderings richting die je kunt inslaan als je met zelfsturing in je organisatie en dus met je medewerkers aan de slag wilt.
je komt direct en redelijk concreet met je collega's in gesprek als je het over zelfsturingsvermogen wilt hebben.
ludo plompen
Als een groot fan van uw denkwijzen scoort dit artikel weer hoog.
Uw artikel wil ik graag gebruiken om met beginnende managers in een cursus te bespreken.Het is helder duidelijk en mijns inziens praktisch toepasbaar zonder zweverig te worden.
de items die u in uw test aankaart geven de mogelijkheid een goed beeld te maken van waar je staat en waar je naar toe wilt
Door de gewenste verandering SMART te maken is dit een goed hulpinstrument om zelfsturing verder te ontwikkelen
Dank
Ludo plompen
A.W. Plat
Mooi, toch om dergelijke methodieken 'freeware' beschikbaar te krijgen, te hebben en willicht te houden.
Petje af voor het initiatief, de verzorging en de uitvoering.
Groet, André Plat
Kevwe
leuke internet toepassing, maar geeft mij weinig nieuw inzicht
j.klink
Werkzaam in een logistieke organisatie die sinds enkele jaren wordt geconfronteerd met concurrentie is deze test een goede bijdrage om mijn team naar een hoger niveau te tillen en te begeleiden.
F. Damen
Prima! Graag meer van dit soort pragmatische instrumenten die snel een (globaal) inzicht geven in de organisatie
Joke van Galen
Beste Willem Mastenbroek,
Natuurlijk heb ik even getest. Want dat is gewoon leuk en dat schijnen volgens Fred Akkerma wel meer mensen te doen. Vooropgesteld: ik ben niet het (TOP)management, ik ben een HR-beleidsmedewerker met een jarenlange ervaring als manager (en heb nog steeds de neiging om door die bril te kijken).
Wat ben ik dan nu aan het meten? Mijn idee over deze organisatie? Of geef ik onbewust toch de werkelijkheid weer (mijn werkelijkheid, lijkt mij)? Wanneer kun je deze test als betrouwbaar/valide instrument voor de organisatie gebruiken? Als alleen de top het invult, heb je nog maar alleen de persoonlijke ambitie te pakken. Kortom, ik kom er niet goed uit.
Wat me wel frappeert is de weergave van hoe ik over deze organisatie denk, waar kansen en bedreigingen liggen en dat die overeenkomen met de adviezen, die ik zonder deze test gevraagd en ongevraagd geef. Zegt dat dan iets over mijn competenties of over de competenties van de organisatie?
Vriendelijke groeten van Joke van Galen
Willem Mastenbroek
Lid sinds 2019
Beste Joke De uitslag geeft jouw visie weer op de organisatie. Is dat de realiteit of een eigen fantasie? Meestal blijkt dat de uitslag van collega's uit dezelfde organisatie op veel punten overeenkomt met de eigen visie. Dat is een indicatie dat het met het individuele fantasie-gehalte wel meevalt. Uit de discussies die dan onderling volgen zijn vaak een paar punten te halen waarover men het eens is. Welnu, het ligt voor de hand daar enige acties tot verbetering op te zetten. M.a.w het instrument blijkt een prima vehikel om de discussies over organisatiecultuur en organisatieontwerp te stimuleren en te richten op concrete acties; daar is het ook voor bedoeld.

Een interessante complicatie is dat tussen de verschillende nivo's soms duidelijke verschillen bestaan. De top vindt dan bijvoorbeeld dat er een duidelijke visie en heldere, inspirerende doelstellingen zijn terwijl de medewerkers er heel anders over denken. Wie heeft er gelijk? Ik denk dat in zo'n geval dat de verkeerde vraag is. 'Feelings are facts.' Hier ligt een probleem dat opgelost moet worden. Dus ook uitslagen die de verschillen per nivo of per onderdeel zichtbaar maken zijn belangrijk omdat ze handvatten bieden voor verbetering.

De kracht van het vehikel wordt, naast de actie-gerichtheid, vooral bepaald door het concept wat er achter zit. Dit concept richt de aandacht op de factoren in hun onderlinge samenhang die er echt toe doen als we de prestatiegerichtheid willen opkweken. In de verwijzingen bij het instrument wordt dit concept toegelicht.
f.vermeulen
Een leuke en speelse manier om het thema sturing en zelfsturing actueel te houden. Je staat er weer eens bij. Het is een onderwerp wat toch vlug van de agenda wegraakt.

Groet

Frans
Astrid De Witte
Lid sinds 2019
Beste

Op welk wetenschappelijk artikel is deze test gebaseerd? Welke theoretische kaders zijn er gebruikt? Ik zou deze test graag verwerken in een managementanalyse.

Met vriendelijke groeten
Astrid De Witte
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen
Willem Mastenbroek
Auteur
Beste Astrid

Behalve in <a href="https://www.managementsite.nl/kennisbank/sturen-op-verantwoordelijkheid" target="_blank">Sturen op verantwoordelijkheid</a> vind je het conceptuele fundament in de volgende 2 artikelen:
<a href="https://www.managementsite.nl/discipline-verantwoordelijkheid-zelforganisatie-innovatief-organiseren" target="_blank">De evolutie van sturing – zelforganisatie</a>
<a href="https://www.managementsite.nl/innovatief-organiserenconcurrentiekracht" target="_blank">Concurrentiekracht en innovatief organiseren</a> De balans sturing – zelforganisatie om krachten te bundelen

Met vriendelijke groet
Willem Mastenbroek
Hoofdredactie ManagementSite

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid