Leiderschap en HRM voor betere productiviteit

In Nederland beschikt een werknemer in ruime mate over de competenties die nodig zijn om te innoveren. De kwaliteit van de arbeidsinhoud wordt goed beoordeeld en de betrokkenheid is groot. Aan willen en kunnen innoveren lijkt het niet te schorten. Maar mogen Nederlandse werknemers wel mee-innoveren?

Een team onderzocht kennis en vaardigheden voor innovatie: de juiste attitude en emoties voor innovatie en een stimulerende omgeving voor innovatie. Wat blijkt? De Nederlandse werknemers scoren op Europese schaal behoorlijk hoog op de hoeveelheid trainingen die ze krijgen, op hun ICT-gebruik, hun betrokkenheid en inbreng van eigen ideeën op het werk, een beduidende hogere kwaliteit van hun arbeidsinhoud en van hun teamwerk. Kortom, we hebben alles in huis.

Het gedrag van individuele werknemers heeft een grote invloed op de productiviteit en de operationele kosten van organisaties. Daarom valt veel winst te behalen met slim human resources management.

De economische gevolgen van werknemersgedrag en een doordacht hrm manifesteren zich op verschillende terreinen.

Allereerst blijken leerstrategieen hun weerslag te hebben op verloop en productiviteit. Voorts bespaart de organisatie veel geld door het voorkomen en bestrijden van absenteisme (verzuim) en presenteisme (zieke werknemers die toch op het werk komen, maar die een lage productiviteit hebben). Ook moet een personeelsbeleid zich richten op de gezondheidspatronen van werknemers en werknemers voorlichten en ondersteunen. Ook wordt financieel voordeel behaald door de personeelsretentie te verbeteren. Hiervoor zijn uitgebreide werknemertevredenheidsonderzoeken nodig.

Dat we lager scoren op innovatie heeft met andere zaken te maken. Het onderzoek laat zien dat vooral de ruimte voor innovatief gedrag voor verbetering vatbaar lijkt. Stimulerend leiderschap en tijd en geld voor werknemersparticipatie is nodig.

Ten slotte moet de organisatie het accent leggen op de ontwikkeling van positieve werknemersattitudes, de implementatie van ontwikkelings- en opleidingsprogramma`s en valide procedures voor personele invulling.

Doe de case:

Operationeel management en productiviteitsverbetering
De top 6 belemmerende en stimulerende factoren
door: Freek Hermkens
Een casus met veel praktijkvoorbeelden over de valkuilen bij het operationele management dat nodig is om resultaten te verbeteren. Operationeel management wordt te vaak nog schromelijk onderschat. We kunnen dit vak niet serieus genoeg nemen. Waarom gebeurt dit eigenlijk niet en hoe kan het beter?

(bron: Sociale innovatie)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>