Attitude-zelftest

Cover stories

De Attitude-zelftest omvat zeven vragen waarbij telkens punten dienen te worden gegeven op basis van de mate waarin bepaalde uitspraken op u van toepassing zijn. In deze zeven vragen komen in totaal twaalf uitspraken naar voren, waarbij iedere uitspraak typerend is voor één attitude. Iedere uitspraak komt in twee vragen terug. De test werkt het beste wanneer u per vraag de tijd neemt om de alternatieven goed op u te laten inwerken.

Deze test is niet meer toegankelijk. Sorry voor het ongemak.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Frans Muijzers
Lid sinds 2019
Het is op zich een aardige, korte test. Maar er komt exact uit - letterlijk - wat je er zelf instopt, dus de toegevoegde waarde van de 'resultaten' is gering. Ik zal de achterliggende informatie nog eens bekijken, misschien vind ik daar directe(re) aanknopingspunten.
F. Modderman
Leuke test.

Als ik de vragen overdenk,
is mijn slagvaardigheid een geschenk.
Als ik volledig wil zijn,
is mijn slagvaardigheid tot een pijn.
Als ik grondigheid prefereer,
voel ik mij soms een oude heer.

Mijn rechtlijnigheid is niet haalbaar:
constateer ik op mijn 40-ste levensjaar!
Frank Jeene
Deel nemen aan een digitale test om iets van jezelf te leren 'kennen' kan confronterend zijn, echter ook verhelderend. Alleen de gebruikte metaforen zijn wel bijzonder direct. Leuke test!
Stijn van den Eshof
Lid sinds 2008
De test is interessant, omdat deze iets teruggeeft over jezelf. Hoe werk ik en op welke wijze doe ik dat samen met andere mensen? Tegelijkertijd blijft er ook iets knagen. De test geeft het terug zoals je het zelf beleeft. Zeker na het verzoek om bij iedere keuze goed stil te staan, worden mensen gestimuleerd om na te denken/ hun ratio aan te boren. Daarmee zijn de keuzes en dus de uitkomsten vooral het gevolg van bewuste (en wellicht sociaal wenselijke) keuzes. En zegt het daarmee wellicht wel het nodige over wat men vindt, maar minder over wat men daadwerkelijk aan gedrag laat zien. Een toets van de mate waarin de attitudes in de praktijk zijn terug te zien (bijv. aan de hand van assessments, feedback, coaching, training) zou daarom extra toegevoegde waarde hierop hebben. Niet alleen omdat het kan laten zien hoe mensen zich daadwerkelijk gedragen, maar ook omdat daarmee verschillen tussen bewuste gedachten en onbewuste gedragingen duidelijk aan het licht kunnen komen. En daar ligt een interessant aanknopingspunt voor persoonlijke ontwikkeling.
André van Diest
Ik moet zeggen dat ik mijzelf treffend vind weergegeven. Mijn drijfveer voor behoefte aan gemak is iets wat je niet van de daken schreeuwt, maar stiekem koestert. Ik vind het werkelijk verrassend dat dit met een paar vragen boven tafel is te halen.
Mike Tan
Opmerkelijk en verbazingwekkend dat een korte en simpele test tot een analyse kan leiden in werkstijl. Echter, niet alles in uitkomsten is even herkenbaar.
eugenie van den hoven
Hallo Johan, leuke test en leuk artikeltje.
uitkomst klopt wel (bedachtzame werkstijl; eensgezindheid en rechtlijnigheid). Maar zo "diepgaand" kende ik mezelf natuurlijk al.
Ik hoop dat je boek goed gaat.
en vast prettige feestdagen gewenst.

Eugenie
Sarine Zijderveld
Leuke, snelle test die tot nadenken aanzet. Met name op het aspect "eensgezindheid" blijven mijn gedachten hangen.
Een lage score op dit aspect wordt in de test gekoppeld aan het (on)vermogen "groepen bijeen te houden door bij verschillen van inzicht de nadruk te leggen op gemeenschappelijke aspecten".
Ik vraag me af of deze koppeling terecht is. Immers, een groep kan ook heel goed bijeengehouden worden door het eens te zijn over condities i.p.v. over inhoud. De uitspraak "alle neuzen dezelfde kant op" spreekt mij persoonlijk bijvoorbeeld niet aan, omdat ik deze interpreteer als "we moeten allemaal hetzelfde vinden". Terwijl managen van diversiteit voor mij betekent dat we verschillen niet moeten toedekken, maar juist koesteren en productief maken.
Door een dergelijke diversiteit kan een groep wel degelijk bijeengehouden worden -- en dan niet (zoals de test zegt) door de nadruk te leggen op 'gemeenschappelijke aspecten', maar juist op de condities waaronder 'verschillende aspecten' productief kunnen worden.
Siewert Baar
Volgens mij is het van Oldenkamp een verkapte sollicitatie naar de Quote-redactie. Prikkelend zonder inhoud. Ook Tan kan zich er niet in vinden.
Jos van Osta
Leuke test. Heeft hier en daar wat weg van kernkwadranten. Toch levert het weer wat nieuwe inzichten op. Ik herken me wel in het profiel. Minstens zo boeiend zijn die eigenschappen die er voor zorgen dat de samenwerking wat stroef kan verlopen.
Robert-Reinder Nederhoed
Ik vond de attitude-zelftest te lastig. Elke keer de herhaling boven de vragen, het zelf invullen van de getallen en die rare punten verdeling.

De uitkomst klopte wel met mijn zelfbeeld, maar dat is ook niet raar na 7 vragen met grotendeels overeenkomstige antwoorden.

Toegevoegde waarde van de test is bijna 0.

Vr. groet, Robert-Reinder
Machiel Karels
Af en toe even in de spiegel kijken kan geen kwaad als je veel met mensen werkt. In de drukte van het werk kan de achteruitkijkspiegel van je auto dan heel handig zijn: een snelle blik of alles nog in orde is. Zo zie ik deze test ook: lekker klein en lekker helder.
Bastiaan Willekes
Ik vind de test interessant en vooral de typering van mijn dominante basis attitudes snijden hout. echter juist de thema's waar ik weinig waarde aan zou hechten lijken me onjuist, of ken ik mezelf niet goed genoeg. Betreffende eensgezindheid begrijp ik het niet want ik hecht hier wel grote waarde aan alleen vind ik het bij het bepalen van de strategie en uitvoering dit het streven moet zijn, maar niet bepalend of het wel of niet ingang gezet moet worden. De reactie van Sarina volg ik in deze.

Deze testhelpt me wel bij het analyseren van collega's en teamleden, waarbij ik mijn voordeel probeer te doen met hen te spiegelen aan de attitudes en zo mijn benadering te situeren. Mijn persoonlijke effectiviteit neemt daardoor toe.
Miel Kleuters
Van de talloze testen die in omloop zijn is deze erg compact en met weinig variatie in vragen, toch geeft de toepassing een aardig resultaat.
J.Hadderingh
Johan deze test is zelfs leuk te doen, voor iemand die niet in het
management werkzaam is .
Godfried Segeren
Al gaarder weg dacht ik zelf in de val te lopen.
Helaas herken ik me niet zozeer in de resultaten. Komt misschien nog.
Frank Schophuizen
Dit is niet de eerste test die ik doe. Ook hier blijkt weer dat er een vertekend, misschien zelfs wel extreem beeld ontstaat van mijn persoonlijk. Ik vermoed dat dit komt doordat ik streef naar rechtlijnigheid en consistentie tussen de antwoorden.

Dit heeft onder andere het effect dat als ik voor een antwoord 10 punten heb gegeven, ik de neiging heb ook in andere vragen daar hoog op te scoren. Dat heeft puur met de wens tot consistentie tussen de antwoorden te maken. Je kunt, zo redeneer ik, niet in het ene geval ergens 10 punten geven en vervolgens op datzelfde antwoord en een andere vraag 1 punt.

Het gevolg is dat de uitkomst van de test minder genuanceerd is dan dat ik eigenlijk ben. Ik weet niet hoe je dat in een test zou kunnen ondervangen, maar het misschien wel een item om rekening mee te houden.

Vriendelijke groeten,
Frank.
arlette broeckx
verhelderend, nagel op de kop .
s'ace
allerlei theoretische testen
blijken
in de praktijk anders uit te pakken

al is het misschien een aardige vingeroefening,
die bij voldoende herhaling perspectief kan bieden
voor een werkelijke situatie.

ik heb hier het beeld van het trainende samourai volk
voor ogen dat in de film zo 'vol bravoure' wordt geaccentueerd.

Het ZELF bewustworden gebeurd te weinig op scholen,
vermoed ik. Teveel wordt daar een plagiaat-zelf gecomforteerd (en misschien wel uitgebuit/baat) door de globale markten van vandaag de dag.

Een eerdere (gelaagde) politieke deelneming van jongeren, bijv. vanaf 8 op lokaal niveau en vanaf 15 op landelijk niveau, zou de maatschappij kunnen baten. Eerdere inweving van jong bloed aan het begin. En misschien ook wel eerdere uitweving op later leeftijd. Immers als het systeem an sich goed en rechtvaardig is, dan kan dit heel wel kloppend zijn.

De vernieuwende gedacht zou natuurlijk wel eerst een kans moeten krijgen om te beklijven. :{i agree}:

Opscholen leer je de eerste 5 à 10 cm van de meter te leren wetenswaardigheden (van het zelf!); de belangrijkste taak voor maatschappij, scholen en ouders is wellicht de uitdaging om leren weer leuk en omlevingzinnelijk te kunnen laten zijn.

Minder ge(re)organiseer, meer chaos? nee, meer redderigheid (microchaos) en appèl aan zelfverantwoordelijkheid (op basis van wereld/omleving bewustzijn).
Lous Dekkers
Ik herken de meeste resultaten heel goed, echter van het rsultaat van samenwerking schrik ik toch een beetje. Ik streef inderdaad voortdurend naar perfectie en heb daar zelf ook af en toe last van, maar dat anderen dat zoals omschreven zo kunnen ervaren, daar schrik ik toch een beetje van. Tijd om te proberen daar verandering in aan te brengen
Bernard
het verschijnsel Justus de Broeckenaere is een typisch verschijnsel van wat men op het internet een "Troll" noemt. Meer info hier:

http://members.aol.com/intwg/trolls.htm

De beste reactie bij dit verschijnsel is géén reactie.
vr.gr. Bernard
Jos Timmermans
Bevestiging van wat ik al wist !
Jan Verbruggen
Ik hecht er belang aan zuivere antwoorden te geven.
Prettig om herkenbare reactie te ontvangen.
Uitkomst is bevestigend t.a.v. mijn zelfbeeld.
Goed om zo nu en dan even via een andere weg naar binnen te kijken.
Willy Vanhoof
De test zegt weinig over de persoon. Men probeert mensen in vakjes te stoppen maar dat kan natuurlijk niet. Mensen kun je niet typeren of herleiden via enkele stereotype uitspraken.
Eelco
Waarom zijn mensen niet in hokjes in te delen? Zijn wij echt zo uniek? Maar goed, dat is een andere discussie. Er van uitgaande dat we niet in hokjes zijn in te delen, dan zou je deze test kunnen zien als een spiegel voor jezelf. Je hoeft dus niet bang te zijn voor hokjes, of is dat nu juist de spiegel voor u?

Groeten Eelco
joan lacet
Johan,

Wel heel zwart-wit, deze test, en de vertaling van de score. De test is natuurlijk doorzichtig en manipuleerbaar. Het herhaaldelijk gebruik van dezelfde zinnen geeft mensen misschien het gevoel consistent te moeten zijn. Ik snap dat je op een website niet met een doortimmerde test kan komen, zou te lang duren om in te vullen.

Groet,
Joan
Rob
nog nooit een test gedaan waar het resultaat in geen enkel opzicht herkenning oproept...tot vandaag. Deze test is wel erg simpel. De theorie roept geen vragen op
frenk
Vooral de geschetste beperkingen vanwege mijn streven naar slagvaardigheid spreken tot de verbeelding. Dit bevestigt dat de weerstand die ik oproep niet toevallig is. Welbeschouwd leid ik dan ook het liefst een afdeling zonder al te veel rekening te hoeven houden met meningen van de anderen die deel uitmaken van de afdeling...
arjen huisman
Voor een test die toch inzicht wil geven in leidinggevende capaciteiten, etc. is deze zin wel wat treurig:

Dit kan ertoe lijden dat u uzelf gemakkelijk wegcijfert, maar ook kan dit, als andere uiterste, soms leiden tot manipulatie.

En dan is grondigheid niet eens mijn voornaamste kenmerk!
Johan Oldenkamp
Tegenwoordig gebruik ik deze test vooral om de onderlinge samenwerking te verbeteren. In een workshop van een dag (-deel) staan de uitkomsten van deze test dan aan de basis van een nader-tot-elkaar komen. Het kan daarna uitmonden in een groepshelingsproces, maar ook in teambuilding. Kijk voor meer informatie op de website van Pateo Company (Pateo.nl).
Jos Steynebrugh
@Johan

Ik vind deze test, net als je visie op priemgetallen, een slordige slag in de richting.
Zoiets als "Het is vierkant en heeft vier poten en het leeft"
Juist: Tafel met houtworm.

Jos Steynebrugh

Meer over Investors in People