De menselijke factor binnen de digitale transformatie

Columns

Welke bedrijven kunnen daadwerkelijk zeggen dat hun digitale transformatie succesvol is? Veel minder dan u denkt vrees ik. Een onderzoek van MCKinsey laat zien dat minder dan 30% van de bedrijven daadwerkelijk kunnen bevestigen dat ze een succesvolle digitale transformatie hebben gehad.

De menselijke factor binnen uw digitale transformatie en de rol van C-level in het klaarstomen van de organisatie.

Digitale transformatie heeft invloed op uw bedrijfsmodellen, processen en organisatiestructuur. En op een van uw meest waardevolle bedrijfsmiddelen: uw personeel. Zij spelen een sleutelrol in uw digitale transformatie.

Om uw kansen tot een succesvolle digitale transformatie te vergroten, overweeg dan om de onderstaande 5 stappen te integreren in uw digitale roadmap.

Culturele verandering

Zoals met de meeste veranderingen in organisaties zal weerstand optreden. Hier is een cruciale rol weggelegd voor leiders om een ​​duidelijke visie voor de digitale journey te definiëren. Begin met het beoordelen van uw huidige cultuur en definieer wat er moet veranderen.

Zorg ervoor dat u de digitale visie van uw bedrijf samen met uw werknemers co-creëert.

Dit zal hun betrokkenheid ten goede komen.

Leiders zullen ook zelf moeten veranderen en zich afvragen  welke verandering voor hen nodig is. Benoem deze concreet en wees hierover transparant naar uw werknemers. Idealiter neemt u een aparte workstream voor leiders op in uw roadmap.

Nieuwe toegevoegde waarde van werknemers

Naarmate uw bedrijfsmodellen veranderen, verandert ook uw waardeketen. Definieer voor elk van uw functies de toegevoegde waarde en deliverables. Zorg ervoor dat uw herziene bedrijfsmodellen gekoppeld zijn aan uw medewerkers, aangezien deze 2 elkaar beïnvloeden.

Vermogen tot executie

Nadat u de visie en uw herziene waardeketen (producten en services) hebt gedefinieerd, heeft u een goed inzicht in wat er nodig is in termen van vaardigheden voor uw respectieve functies. De volgende stap is te bepalen of uw medewerkers  over de juiste vaardigheden beschikken.

Deze gap-analyse zal acties initiëren zoals trainings/ coachingplannen, herdefiniëren / veranderen van functie’s  en een andere bestuur- en organisatiestructuur. U zult misschien zelfs afscheid nemen van functies en mensen. Omdat hiaten zullen onstaan ​​na deze benchmark is het werven van externe talenten vereist.

Klantgerichtheid 2.0: proactiviteit

Digitale transformatie zal ook de manier waarop klanten worden bediend veranderen. Ook de verwachtingen van uw klanten zullen veranderen.. Maak niet de fout om te denken dat het verzenden van een CSAT-enquête klantgericht is. Zelfs het verzenden van een NPS is feitelijk re-actief. Dus naast zorgvuldig luisteren, analyseren en handelen ook proactiviteit

Pro-actief  de vraag stellen aan je klant: "Wat moet ik doen om een ​​uitstekende score van u te krijgen?" Op deze wijze verkrijgt u een beter inzicht van de drijfveren achter klanttevredenheid en voorkomt u niet verwachte (negatieve) feedback.

Samenwerking continu evalueren

Interne hiërarchische organisatiestructuren zullen veranderen, verdwijnen en agility toenemen. Dit zal de manier waarop teams samenwerken beïnvloeden, hetgeen inhoudt  dat er meer interdisciplinaire samenwerkingen vereist zullen zijn. Als je dit weet, wordt het nog belangrijker om de samenwerking te evalueren. Dit levert waardevolle informatie op over wat goed gaat en wat er tijdens uw transformatie moet worden gewijzigd of verbeterd.

Stel uzelf de vraag: is samenwerking een vast onderwerp van de agenda tijdens vergaderingen in uw organisatie? Op basis van mijn eerdere ervaringen durf ik te wedden dat 90% van jullie dat niet doen !! Dus als leiders laten zien dat je dit ook daadwerkelijk doet in je MT / board-vergaderingen, voordat je dit aan andere teams vraagt.

Ik ben me er volledig van bewust dat de bovengenoemde stappen niet alle uitdagende elementen dekken waarmee bedrijven worstelen in hun digitale transformatie. Door op zijn minst rekening te houden met bovenstaande 5 zullen uw kansen op het voltooien van een succesvolle digitale transformatie toenemen.

Mario Middendorp. Expert change management + transformation  | People connector

Meer over Digitale transformatie