Het zakelijk gebruik van AI raakt in een stroomversnelling. Binnen bedrijven in alle sectoren is er steeds vaker sprake van een hybride personeelsbestand, waarbij mensen en ‘digitale collega’s’ samenwerken. We zien dat digitale collega’s routinematige taken afhandelen en ruimte creëren voor de creativiteit en het denkvermogen van hun menselijke collega’s, met alle voordelen van dien. De volgende drie praktijkvoorbeelden illustreren hoe een hybride personeelsbestand de prestaties van menselijke medewerkers kan verrijken.

1. AI vereenvoudigt taken door automatisering en gegevensanalyse

Neem bijvoorbeeld het goedkeuringsproces voor hypotheekaanvragen. Normaliter werkt een menselijke medewerker met de aanvrager samen om informatie te verzamelen over diens inkomen, schuldpositie en de hoogte van de lening. De medewerker analyseert vervolgens al het cijferwerk om te bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor een hypotheek, en welk type hypotheek moet worden aangeboden. Sta eens stil bij alle handmatige stappen die dit proces omvat, alleen al vanuit het perspectief van gegevensinvoer. Als kunstmatige intelligentie deel van dit proces uitmaakt, zou de aanvrager zelf data in het systeem kunnen invoeren, waarop de AI-tool die kan analyseren om automatisch passende voorwaarden en tarieven aan te dragen.

Lees ook:

Hoe kunstmatige intelligentie organisaties op hoger niveau kan laten presteren

Maar wat nu als mensen specifieke vragen hebben die de AI niet kan beantwoorden? Wat als het systeem in de war raakt door de data die een aanvrager invoert? In dat geval is het van cruciaal belang dat de AI het probleem overdraagt aan een menselijke collega. Die kan vervolgens samen met de aanvrager het probleem ontcijferen en de AI vertellen welke vervolgstappen er nodig zijn. De menselijke medewerker wordt dus niet overbodig, en heeft al evenmin minder werk te doen. Het enige wat verandert, is dat hij of zij niet langer zorgdraagt voor het hele proces, maar alleen unieke of problematische aspecten daarvan afhandelt. Dit vereenvoudigt niet alleen werk van de medewerker, maar stelt hem of haar ook in staat om meer klanten met grotere snelheid te bedienen.

2. AI maakt een einde aan repetitieve taken

IT-medewerkers worden overstelpt door aanvragen voor het resetten van wachtwoorden, het verlenen van draadloze toegang en het aanmaken van nieuwe aanmeldingsgevens voor VPN-verbindingen. Sommigen van hen hebben daar een dagtaak aan. Gelukkig kan AI deze routinetaken voor zijn rekening nemen, zodat er geen mensen aan te pas komen. Werknemers kunnen een beschrijving van hun probleem inspreken of intypen, waarop hun digitale collega geautomatiseerde processen in gang zet om het probleem direct te verhelpen.

ArrayHoudt dit in dat het aantal IT-medewerkers zal afnemen? Niet per se. Slimme organisaties zullen werknemers die zich met dit soort routinetaken bezighouden bijscholen, zodat ze complexere problemen kunnen aanpakken. Deze medewerkers zullen de mogelijkheid krijgen om onderzoek te doen naar oplossingen voor minder vaak voorkomende, maar bedrijfskritische IT-vraagstukken. De aanvullende training zal hen in staat stellen om nieuwe automatiseringsmogelijkheden te ontwikkelen die nog meer geestdodend werk uit hun takenpakket elimineren. Ook kunnen bedrijven IT-medewerkers zo inzetten dat ze bijdragen aan de omzet. Zo kunnen ze nieuwe producten en klantenervaringen ontwikkelen en (back-office)medewerkers in staat stellen om hun werk sneller gedaan te krijgen. Daarmee kunnen ze een positieve bijdrage aan hun organisatie blijven leveren, maar op een veel productievere en minder herhalende manier.

3. AI als digitale collega en whisper agent

Artificial intelligence kan worden ingezet als whisper agent (‘digitale souffleur’) of als een digitale collega, om persoonlijk antwoord te geven op elke bedrijfs- of productgerelateerde vraag. Als een medewerker van de technische ondersteuning het antwoord op een vraag van een beller niet weet, kan die simpelweg de vraag invoeren voor de whisper agent om er direct antwoord op te krijgen. Als een nieuwe werknemer niet precies weet hoe vakantiedagen moeten worden opgenomen, kan hij of zij de vraag aan de digitale collega voorleggen in plaats van de HR-afdeling. De directe, accurate antwoorden van de AI stellen ervaren werknemers in staat om hun aandacht volledig te richten op de aan hen toebedeelde taken. Minder ervaren werknemers kunnen op hun beurt sneller aan de juiste informatie komen zonder collega’s van hun werk te houden.

AI zal het werk van mensen ongetwijfeld veranderen, maar niet laten verdwijnen. Het kan helpen om uw menselijke teams te transformeren tot een efficiënter, waardegenererend hybride personeelsbestand. Hoog tijd dus om het potentieel van uw mensen te ontsluiten en daarmee het volledige zakelijke potentieel van uw onderneming te realiseren.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Trendonderzoeker Guy Kirkwood van UiPath (leverancier van RPA, Robotic Process Automation) is het met auteur Mark Boelhouwer eens. Kirkwood is er daarnaast van overtuigd dat massale AI-penetratie pas zal ontstaan als AI ondernemingen en organisaties niet zozeer via de voordeur, maar vooral in het kielzog van de zich snel verbreidende RPA-golf zal binnendringen.

Over medewerkers die zichzelf opnieuw moeten uitvinden, moeten we niet al te licht denken. Routinetaken worden toegevoegde-waardetaken. Back-officetaken (beeldscherm) worden front-officetaken (klantcontact). HR staat voor de uitdaging talent opnieuw te inventariseren en te alloceren.

Medewerkers met ambitie en een vooruitziende blik, kunnen zich het werken met softwarerobots op eigen initiatief eigen maken. Kirkwood´s wijst op het gratis en voor iedereen toegankelijke digitale trainingscentrum UiPath Academy. Al 360.000 mensen hebben zich er bijgeschoold.

x
x