Outsourcing gaat door, let op de verborgen kosten

Actueel

De verborgen kosten van outsourcing zijn de belangrijkste oorzaak dat veel uitbestedingen geen waarde creëren.

Deze kosten hebben meestal betrekking op 1. kennistransfer, 2. reis- en vervoerskosten en 3. relatiebeheer en communicatie. Ondernemingen die succesvol outsourcen, anticiperen op die verborgen kosten. De basisgedachte is dat elke activiteit gezien kan worden in termen van zijn functie of van de input die vereist is om die activiteit te creëren en te managen.

Een timmerman die bijvoorbeeld een spijker nodig heeft, kan deze gewoon kopen (functie) of hij kan staal, personeel en een draaibank aanschaffen (input) en de spijker onder zijn supervisie laten maken. Outsourcing komt neer op het inkopen van de functie terwijl het kopen en managen van de input staat voor het inhouse vervaardigen van product of dienst. Beide alternatieven hebben duidelijke voor- en nadelen die afhankelijk van de specifieke organisatiebehoeften en -kenmerken groter of kleiner worden. Het succes van outsourcing ligt besloten in de trade-off die ondernemingen tussen beide opties maken.

Ruim zeshonderd grote Nederlandse organisaties hebben vanaf 2001 arbeid naar andere landen verplaatst – het zogenoemde offshoring – en zo'n tweehonderd bedrijven verwachten dat voorbeeld de komende twee jaar te zullen volgen.

De industrie is de sector waarin verreweg de meeste offshoring plaatsvindt – met de hightech-industrie als uitschieter – maar de kennisintensieve dienstverlening blijft allang niet meer buiten schot. Eind 2009 zal volgens de CBS-prognoses bijna éénvijfde van de grote organisaties in deze sector zijn werk gedeeltelijk aan het buitenland hebben uitbesteed.

Het werk dat sinds 2001 is verplaatst, bestaat voor veertig procent uit kernactiviteiten: het produceren van goederen en diensten; dit werk is vooral in Oost-Europa en Azië terecht gekomen. De overige zestig procent bestaat uit ondersteunende activiteiten als logistiek, ICT en administratieve ondersteuning. Dat werk blijft veel dichter bij huis: in Duitsland of België.

Besparen op loonkosten is het belangrijkste motief om werk te verplaatsen. Maar ook het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten, verbetering van de logistiek of het volgen van concurrenten of cliënten worden regelmatig genoemd als overweging om werk naar het buitenland te verplaatsen.


De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Gids)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Outsourcing en off-shoring