Outsourcing gaat door, let op de verborgen kosten

Actueel

De verborgen kosten van outsourcing zijn de belangrijkste oorzaak dat veel uitbestedingen geen waarde creëren.

Deze kosten hebben meestal betrekking op 1. kennistransfer, 2. reis- en vervoerskosten en 3. relatiebeheer en communicatie. Ondernemingen die succesvol outsourcen, anticiperen op die verborgen kosten. De basisgedachte is dat elke activiteit gezien kan worden in termen van zijn functie of van de input die vereist is om die activiteit te creëren en te managen.

Een timmerman die bijvoorbeeld een spijker nodig heeft, kan deze gewoon kopen (functie) of hij kan staal, personeel en een draaibank aanschaffen (input) en de spijker onder zijn supervisie laten maken. Outsourcing komt neer op het inkopen van de functie terwijl het kopen en managen van de input staat voor het inhouse vervaardi...

Meer over Outsourcing en off-shoring