Geen Business Innovatie zonder Outsourcing

Columns

Organisaties die willen vernieuwen komen in de knel als ze outsourcing niet integreren in het vernieuwingsproces, de business innovatie.

Business Innovatie: Proces of Passie?

Passie is één ding dat zowel vernieuwers als innovatieve bedrijven gemeen hebben. Innovatie loopt, per definitie, tegengesteld aan conventionele wijsheid. Om een nieuw idee te realiseren, moeten een persoon of een bedrijf genoeg passie hebben om hindernissen te overwinnen. In feite is een idee dat niet op weerstand stuit, waarschijnlijk niet innovatief.

En business innovatie is ook een proces van constante vernieuwing. Niet alleen het marketen van nieuwe producten of diensten, maar ook vernieuwing van processen en business modellen. De focus ligt op de creatie van toegevoegde waarde, niet alleen nieuwe technologie. Als we marktgericht innoveren, en de markt adopteert ons nieuwe product, dienst of business model, dan hebben we succes. Een voorbeeld van business model innovatie is computerfabrikant Dell die door directe verkoop de wijze waarop zaken wordt gedaan heeft veranderd, met behoud van waarde.

Het is moeilijk om vooraf te bepalen of een innovatie marktgericht is en daardoor succes oogst. In traditionele marketing kon via onderzoek de marktpotentie in kaart worden gebracht. In een business to consumer (B2C) markt kan dat ook nu nog. Maar er zijn ook voorbeelden van succesvolle producten, waar een uitgebreid marktonderzoek ontbrak. Denk aan de Sony walkman, die in 1979 een ware doorbraak veroorzaakte op het gebied van ‘luisteren naar muziek, overal en altijd’. In 1995 waren er wereldwijd zo’n 150 miljoen walkmans verkocht.

Betekent dit dat toeval een rol speelt bij commercieel succes of moeten we constant bezig zijn met innovatie? Beiden waarschijnlijk. Gestructureerd en procesmatig bezig zijn met innovatie leidt vaak tot mogelijkheden die door de buitenwereld als een ‘toevalstreffer’ worden gezien. In werkelijkheid is het echter het resultaat van een cultuur die constant bezig is met innovatie. Timing is belangrijk: het juiste product op het juiste tijdstip voor de juiste doelgroep.

Outsourcing: Regie versus Uitvoering

Wat heeft outsourcing te maken met business innovatie? Het is toch geen creatief proces? Bij vernieuwing hoort ook het regelmatig bijstellen van de core business. Outsourcing is een herverdeling van werk, de opdrachtgever kiest voor meer regie en minder inhoud en de leverancier voor de uitvoering. Outsourcing biedt de gelegenheid om bedrijfsprocessen zoals ICT of Finance uit te laten voeren door gespecialiseerde leveranciers. Enerzijds is het doel om kosten te besparen, aan de andere kant speelt time to market een rol. Bij een geslaagd outsourcingstraject gaat een organisatie er financieel op vooruit. Deze positieve cash flow stelt een organisatie in staat om nieuwe activiteiten te ontplooien, waardoor zij zich beter in de markt kan onderscheiden.

Hoewel outsourcing beschouwd wordt als een rationeel proces, heeft het bij een deel van de organisatie een negatieve klank en krijgt daardoor een emotioneel karakter. Niet zo gek als je tot de groep behoort die over moet stappen naar de leverancier met het risico van jobverlies op termijn. Daarbij speelt ook de globalisering een rol, termen als offshore outsourcing zorgen voor onrust. Toch is deze trend onomkeerbaar, we kunnen er geen halt aan toeroepen. We moeten onze innovatiekracht vergroten door nieuwe producten, diensten en processen in nieuwe en bestaande markten te zetten.

Change is the only constant

Wat is de essentie van business innovatie? Waarde, waarde, waarde. De tijd van gadgets (altijd leuk, maar waar is de markt?) ligt achter ons. De focus ligt nu op het bieden van toegevoegde waarde, waarbij een holistische aanpak van belang is. Bij deze aanpak moeten we onze core business regelmatig bijstellen, ook omdat externe factoren daartoe noodzaken. Het voordeel van een innovator ten opzichte van zijn concurrenten, heeft in tijd gezien een steeds kortere cyclus. Uitzonderingen zijn complexe concepten. Als voorbeeld de Gerson Lehrman Group Councils (www.thecounsils.com) met een globaal netwerk van executives, consultants, doktoren en andere professionals die wereldwijd expertise leveren aan bedrijven, overheden en investeerders.

Veel bedrijven zijn echter bezig met minder grootschalige innovaties. Hierdoor kan een concurrent dezelfde dienst in de markt zetten en is het voordeel redelijk kort. Zo’n bedrijf moet zich meer gaan toeleggen op regelmatige vernieuwing en outsourcing is een mogelijkheid om niet-core activiteiten af te stoten. De volledige aandacht ligt dan op vernieuwing en het bouwen aan een cultuur die business innovatie ondersteunt.

Errol van Engelen is auterur van boek ‘Outsourcing: lokaal kostenbeheer – globale levering’ Pearson Education.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Innovatie