Hoe ziet modern outsourcing eruit?

De nieuwste uitbestedingstrajecten kenmerken zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en een sterke focus op organisatiecultuuraspecten. Het terugdringen van kosten is niet meer het enige uitgangspunt van moderne outsourcing in Nederland.

Wat niet meer kan is het sturen van een outsourcingstraject op basis van contractuele bepalingen. In de ‘not’-lijst zien we dan ook veel contractgerelateerde zaken, die inmiddels achterhaald zijn. Uit praktijkervaringen is immers gebleken dat uitbestedingstrajecten die louter gebaseerd zijn op Service Level Agreement (SLA)-bepalingen gedoemd zijn te mislukken.

Culturele integratie
Bij ‘outsourcing nieuwe stijl’ wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de wijze waarop culturele integratie tussen beide outsourcing-partners moet plaatsvinden. In het tot stand komen van outsourcing-relaties wegen ook arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers steeds zwaarder en bepaalt de afnemer in grote mate de condities. De algemene voorwaarden van de leverancier hebben weinig invloed op de uiteindelijke overeenkomst.

Wat niet te doen in outsourcing:
- kiezen van de goedkoopste aanbieder
- hanteren van een vaste prijsafspraak
- belangrijke personen over laten gaan naar de externe partij
- uit handen geven van complexe IT-systemen
- werken met standaard SLA’s
- overhevelen van activiteiten met een ‘big bang’

Wat wel te doen in outsourcing
- actief integreren van beide organisatieculturen
- selectie op basis van een niet-openbare aanbestedingsprocedure
- sterke betrokkenheid van individuele medewerkers in het hele proces
- een gedetailleerde risico-analyse, inclusief menselijke aspecten
- evaluatie op basis van klanttevredenheid, niet op basis van serviceniveaus
- nadruk op kennismanagement

Omgeving onvoldoende aandacht
De afgelopen maanden zijn verschillende grote en kleinere outsourcing-deals weer teruggedraaid omdat de omgeving waarbinnen ze tot stand kwamen onvoldoende aandacht kreeg. Het is een gunstige ontwikkeling dat organisaties die plannen hebben om te gaan uitbesteden, in toenemende mate kijken naar de menselijke en culturele gevolgen. Aanbieders van outsourcing-diensten moeten hier ook in hun voorwaarden meer rekening mee gaan houden.

(bron: ZD Net)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>