Offshoring en outsourcing redding voor BV Nederland

Cover stories

Nederlandse dienstenondernemingen proberen op het mondiale toneel via offshoring en outsourcing weg te komen uit de ëeconomische vallei des doodsí. De resultaten van een onderzoek onder 247 dienstenondernemingen.

Ook dienstenondernemingen omarmen sinds kort de nieuwe bedrijfsreligie genaamd mondiale offshoring en outsourcing. Onderzoek van het Nyenrode Institute for Competition (NIC) onder 247 dienstenondernemingen heeft dit duidelijk gemaakt. De opzienbarende resultaten van dit onderzoek zullen tijdens een internationaal congres op 2 december aanstaande op Nyenrode worden gepresenteerd. Het congres is in samenwerking met The Wall Street Journal georganiseerd.

In het onderzoek hebben we ons gericht op in Nederland opererende Nederlandse alsmede buitenlandse dienstenondernemingen die actief zijn in business services, transport, financiÎle dienstverlening en telecommunicatie. Een greep uit de resultaten levert onder meer het volgende beeld op:

 • Type van offshoring en outsourcing.
  Offshoring heeft betrekking op het reloceren van eigen activiteiten naar het buitenland, terwijl outsourcing het door buitenlandse partijen laten uitvoeren van uitbestede activiteiten omvat. Ongeveer 80 procent van de dienstenondernemingen voert een van de twee bedrijfsstrategieÎn uit, terwijl 20 procent aangeeft beide strategieÎn te effectueren. Secundaire, louter ondersteunende activiteiten (bijna 25%) komen aanmerkelijk minder vaak in aanmerking voor offshoring en outsourcing dan primaire bedrijfsactiviteiten (ruim 75%). Het nogal hardnekkig bestaande beeld als zou mondiale outsourcing vooral betrekking hebben op ondersteunende activiteiten (ICT, administratie en dergelijke) behoeft daarmee bijsturing. In de dienstensector is hiervan slechts marginaal sprake. Het gaat bij mondiale offshoring en outsourcing in de dienstensector vooral om primaire activiteiten. Dit verklaart eveneens de sterke voorkeur voor offshoring (afgerond 70 procent) versus outsourcing (30 procent). De zeggenschap over primaire en daarmee kernactiviteiten draag je immers niet over op een derde (buitenlandse) partij.
 • Offshore lokaties.
  Dienstenondernemingen hebben een sterke voorkeur voor West-Europa (50%) als belangrijkste offshorings/outsourcingslokatie. Oost-Europa (15%) en Zuidoost-AziÎ (12%) scoren aanmerkelijk lager. In Oost-Europa zijn vooral Polen en TsjechiÎ populair; In AziÎ zijn China en India de aantrekkelijkste pleisterplaatsen. Ook dit is een interessant onderzoeksresultaat. Uit eerder door ons onder industriÎle ondernemingen verricht onderzoek waarover deze krant heeft bericht bleek dat zij juist een manifeste voorkeur hebben voor Oost-Europa en (op afstand) het Verre Oosten (in het bijzonder China).
 • Stuwende krachten.
  In de dienstensector wordt offshoring en outsourcing vooral gevoed door het kostenbesparingsmotief (20%), het volgen van klanten/leveranciers (15%) en het langs deze weg penetreren van alsmede bekendheid opbouwen met nieuwe buitenlandse markten (13%). Men probeert vooral de als hoog ervaren Nederlandse arbeidskosten te omzeilen en tegelijkertijd te profiteren van gekwalificeerde arbeidskrachten die wel voorhanden zijn in het buitenland maar niet dan wel onvoldoende in Nederland. De inflexibele Nederlandse arbeidsmarkt komt daar nog eens bovenop. Deze discutabele combinatie fungeert de komende jaren als een steeds sneller draaiend vliegwiel: steeds meer dienstverleners zullen om deze reden steeds meer activiteiten mondiaal gaan offshoren en outsourcen. Ons onderzoek heeft verder aangetoond dat reeds ëgeÎxporteerdeí activiteiten volgens negen op de tien ondervraagde ondernemingen niet weer zullen worden ëgeÔmporteerdí. Voorts geldt dat hoe meer offshorings- en outsourcingservaring ondernemingen hebben, des temeer men van plan is te gaan offshoren en outsourcen. Het volgens de respondenten hoge succespercentage van reeds naar het buitenland verplaatste en uitbestede activiteiten fungeert in dit kader als een krachtige ëacceleratorí.
 • Belemmeringen.
  De overgrote meerderheid van de respondenten stelt dat het naar het buitenland verplaatsen en/of uitbesteden van activiteiten zelden wordt belemmerd. Voorzover er al sprake is van belemmeringen worden vooral genoemd: culturele verschillen (25%), juridische aangelegenheden (20%) en het ëcomplexe management van verplaatste en/of uitbestede activiteitení (15%).
 • Belangrijkste succesfactoren.
  Kennis van de lokale buitenlandse marktomstandigheden (25%), de aanwezigheid van gekwalificeerde buitenlandse medewerkers (25%) en kennis van de lokale buitenlandse cultuur (12%) completeren de top-3 van succesfactoren. Succes in het buitenland begint volgens de respondenten vooral in het binnenland (lees: bij een goede voorbereiding).

Het NIC-onderzoek heeft ook een nogal fundamentele ontwikkeling blootgelegd: Nederlandse dienstenondernemingen proberen op het mondiale toneel via offshoring en outsourcing weg te navigeren uit wat we de ëeconomische vallei des doodsí zouden willen noemen. Het grootste deel van de Nederlandse dienstensector is op wereldschaal vaak te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. Men verkeert in een ëtussen wal en schipí-positie. Uit eerder door ons en anderen uitgevoerd onderzoek blijkt dat juist deze positionering gekenmerkt wordt door actief ëportfoliomanagementí (fusies, overnames en strategische allianties). In de ëeconomische vallei des doodsí is het eten dan wel gegeten worden. Dienstenondernemingen maken juist om deze reden gebruik van mondiale offshoring en outsourcing. Doordat men op deze manier kostencompetitiever gaat opereren is men niet alleen in staat te overleven in de ëeconomische vallei des doodsí maar verkeert men tegelijkertijd in een gezonde uitgangspositie om via actief portfoliomanagement weg te migreren uit deze weinig benijdenswaardige ëtussen wal en schipí-positie. Er bestaat een strikt verband tussen de mate waarin dienstenondernemingen gebruik maken van mondiale offshoring en outsourcing en de mate waarin diezelfde ondernemingen grensoverschrijdende fusies, overnames en strategische allianties effectueren.

Ons onderzoek heeft tenslotte duidelijk gemaakt dat het actief praktiseren van mondiale offshoring en outsourcing leidt tot beter presterende dienstenondernemingen. Daarmee sorteert deze bedrijfsstrategie positieve effecten voor onze nationale economische groei en welvaart. De reeds door de wereldmarkt in gang gezette ontwikkeling naar meer offshoring en outsourcing zal om diezelfde reden met inspirerend overheids/kabinetsbeleid gefaciliteerd en benut moeten worden. Zonder een daadkrachtig overheidsbeleid zal de bal echter op de 11-meter stip blijven liggen. Een land dat mondiale offshoring en outsourcing hoog op de agenda heeft staan hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Prof. dr. P.K. Jagersma is ondernemer en als hoogleraar International Business en Strategie verbonden aan respectievelijk Nyenrode en de Vrije Universiteit. Mr. D. van Gorp is directeur van het Nyenrode Institute for Competition en assistent-professor aan Nyenrode.

Ontsnappen we aan de 'Economische Zone des Doods'?

BV Nederland verstrikt in Economische Zone des Doods
Pieter Klaas Jagersma
We staan aan het begin van een aftakeling die zijn weerga niet kent. De welzijnsstaat wordt in sneltreinvaart ontmanteld.

BV Nederland verst(r)ikt zichzelf
Is de 'BV Nederland verstrikt in de Economische Zone des Dood'?
Edwin Lambregts
Lambregts pleit voor slimmer werken en slimmer investeren. Innoverende organisatieconcepten kunnen zorgen voor nieuw elan.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Andreea
Hallo iedereen,

Misschien kan het bedrijf waar ik voor werk iets voor jullie betekenen.De onderneming waar ik voor werk, Pro Business Communication Services SRL, is een Roemeens bedrijf, gevestigd in Boekarest. Het bedrijf heeft al meer dan 10 jaar ervaring in business process outsourcing en heeft voornamelijk klanten in West en-Noord Europa. Wij zijn gespecialiseerd in: Customer support (telefonisch, e-mail, chat) , finance en accounting (payroll), Human resource, Data entry en verrijking, Call center, Online content moderation (tekst, foto's, video), Social media (Facebook, LinkedIn, Twitter), Online research .

Op dit moment hebben wij een redelijk groot team Nederlands sprekende mensen in dienst en dit komt natuurlijk ook door het feit dat het bedrijf al vele jaren projecten voor Nederlands/Belgische klanten heeft uitgevoerd naar volle tevredenheid.

Mocht er interesse zijn dan hoor ik het graag via de e-mail : contact@pbservices.ro of telefonisch: 0031622949930. kijk ook op onze website: www.pbservices.ro

Meer over Globalisering