10 aandachtpunten en misvattingen over uitbesteden

Wat zijn dé thema's als het gaat om uitbesteden en wat zijn de feiten over het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten? De tien belangrijkste onderwerpen voor bedrijven en de tien misvattingen omtrent dit onderwerp. 1. Wordt onze markt beïnvloed door nieuwe opkomende markten? Zo ja, hoe beïnvloedt dit ons specialisme? Wat worden onze nieuwe producten/diensten en wat wordt hierbij de mix tussen kwaliteit, service, kosten en innovatie? Misvatting: Alle banen verdwijnen naar het buitenland. 84% van de bedrijven heeft geen banen verplaatst en is het niet van plan. 2. Ondervindt ons bedrijfsproces concurrentie door het aanbod uit lagelonenlanden? Is dit al actueel? Zijn er delen van het bedrijfsproces die in lagelonenlanden uitgevoerd moeten worden, en zo ja, welke delen? Misvatting: Het is ...

Luddo Oh
Lid sinds 2019
Deze misvattingen op het gebied van uitbesteding zijn gebaseerd op het Berenschot onderzoek dat wij hebben uitgevoerd voor het Ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie zie het onderzoek "AARD, OMVANG EN EFFECTEN VAN VERPLAATSEN BEDRIJFSACTIVITEITEN NAAR HET BUITENLAND".

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en blijkt dat uitbesteding nog steeds een belangrijke trend is, waar verstandig over nagedacht moet worden.

Uitbesteding naar het buitenland kan een behoorlijk kostenvoordeel opleveren maar is niet een doel op zich.

Luddo Oh

Berenschot BV
Managing Consultant
wouter van den hoogen
Veel uitbesteden gebeurt op basis van kosten. wat mij stoort is dat we niet discussieren hoe die kosten zijn ontstaan in Nederland en waarom de kosten zo laag zijn in andere landen. Het is absurd dat werkgevers en bonden en overheid hier afspraken maken over onder welke omstandigheden we moeten werken(ziektekosten, pensioen, wia, wegen, scholen, enz, enz.) en vervolgens gaan we aan het werk en roepen we dat het te duur is en gaan we naar landen uitbesteden waar gewerkt wordt onder omstandigheden die we hier niet zouden accepteren. het is nog vreemder als de overheid uitbesteed - en dat gebeurt ook - uit loonkosten hier krijgt de overheid ongeveer de helft weer terug om te besteden. het is bizar als we hier belasting betalen dat wordt gebruikt om werk te laten doen in het buitenland. enerzijds verdwijnt er vanuit de overheid geredeneerd werkgegenheid = uitkering betalen, aan de andere kant is het geld naar het buitenland.

Ongetwijfeld zijn er allerlei verhalen mogelijk over ontwikkelingshulp en zonder ons komen die landen er nooit, maar de vraag is of dat onze rol moet zijn. Alles wordt opgehangen aan zoveel mogelijk geld verdienen, dat dit ten koste gaat van onze maatschappij en dat we iets in stand houden wat we voor ons zelf niet willen wordt gemakshalve weggelaten.