10 aandachtpunten en misvattingen over uitbesteden

Wat zijn dé thema's als het gaat om uitbesteden en wat zijn de feiten over het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten? De tien belangrijkste onderwerpen voor bedrijven en de tien misvattingen omtrent dit onderwerp. 1. Wordt onze markt beïnvloed door nieuwe opkomende markten? Zo ja, hoe beïnvloedt dit ons specialisme? Wat worden onze nieuwe producten/diensten en wat wordt hierbij de mix tussen kwaliteit, service, kosten en innovatie? Misvatting: Alle banen verdwijnen naar het buitenland. 84% van de bedrijven heeft geen banen verplaatst en is het niet van plan. 2. Ondervindt ons bedrijfsproces concurrentie door het aanbod uit lagelonenlanden? Is dit al actueel? Zijn er delen van het bedrijfsproces die in lagelonenlanden uitgevoerd moeten worden, en zo ja, welke delen? Misvatting: Het is een nieuw verschijnsel. 40% van het aantal bedrijven dat heeft verplaatst is al langer dan drie jaar bezig. 3. Wat zijn cq. blijven onze eigen kerncompetenties en wat willen cq. moeten wij uitbesteden aan dienstverleners of manufacturing partners? Misvatiing; Er is niets aan de hand, we hoeven ons geen zorgen te maken. Het aantal sectoren neemt toe, het aantal bedrijven neemt toe en de gemiddelde grootte van de verplaatsing neemt toe. 4. Hoe locatiegebonden zijn onze activiteiten cq. hoe ver van de markt kan onze onderneming eigenlijk produceren/diensten leveren? Wat betekent dit voor onze totale structuur, hoe kunnen cq. moeten wij productie- en marktactiviteiten aan elkaar koppelen? Misvatting: Het speelt alleen in de traditionele maakindustrie. Chemie, metaal, machinebouw is een hogere mate van verplaatsing, maar ICT groeit het snelst. 5. Wat is het verbeterpotentieel in de huidige bedrijfsvoering? Kunnen wij substantieel kosten verlagen, doorlooptijd verkorten en/of innovatie verbeteren? Is dit een beter alternatief dan verplaatsing naar lagelonenlanden? Hoe realiseren wij deze verbeteringen? Misvatting: Maak-industrie is ten dode opgeschreven. Industrie bevat 975.000 banen en is mede bepalend voor de Nederlandse export. 6. Hoe starten wij op in opkomende markten? Doen wij zelf de verkoop en de service? Welke regio cq. welk segment heeft de prioriteit? Wie zijn onze partners? Hoe maken wij voldoende snelheid in het penetreren van de markt? Misvatting:Verplaatsing van werk is de reden voor het verdwijnen van banen. In vergelijking met het aantal ontslagen (>100.000 per jaar) is het aantal verplaatste banen gering (9.000 per jaar over afgelopen drie jaar). 7. Hoe organiseren wij de opstart cq. verplaatsing van productie? Besteden wij uit of gaan wij het zelf doen? Waar zijn geschikte locaties, wat zijn mogelijke subsidies, wat zijn geschikte partners? Hoe voorkomen wij de valkuilen en beschermen wij ons intellectueel eigendom? Misvatting: Het zijn alleen laaggeschoolde banen die nu verdwijnen. 45% van de bedrijven verplaatst laaggeschoolde productie, maar ook hooggeschoolde productie (16%) en R&D (8%) worden verplaatst. 8. Hoe organiseren wij de nieuwe samenhang van onze productie- en marktactiviteiten? Hoe stroomlijnen en besturen de nieuwe verlengde keten? Misvatting: We kunnen het tegenhouden. De verplaatsingbeslissing is rationeel en logisch (62% doet het voor kostenbesparingen, 80% is tevreden). 9. In hoeverre kunnen wij onze regiefunctie in de gehele waardeketen behouden of versterken, en daarmee onze (rendements)positie? Misvatting: We verliezen van lage lonen landen. 42% van de bedrijven die verplaatsen gaat naar West-Europa, het gaat ook om productiviteitsverschillen en niet alleen om loonkosten verschillen. 10. Hoe behouden cq. versterken wij onze innovatieve kracht in de nieuwe situatie, hoe organiseren wij dit en bestendigen wij onze voorsprong? Misvatting: Alles gaat naar China. Slechts 16% van de bedrijven gaat naar China, 52% gaat naar Midden- en Oost-Europa Meer over dit onderwerp op:DE LAATSTE METER De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Logistiek.nl)

Zie rapport “Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfsactiviteiten
naar het buitenland, 2005".Voor meer informatie: 030-2916969,
lo@berenschot.com.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Luddo Oh
Lid sinds 2019
Deze misvattingen op het gebied van uitbesteding zijn gebaseerd op het Berenschot onderzoek dat wij hebben uitgevoerd voor het Ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie zie het onderzoek "AARD, OMVANG EN EFFECTEN VAN VERPLAATSEN BEDRIJFSACTIVITEITEN NAAR HET BUITENLAND".

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en blijkt dat uitbesteding nog steeds een belangrijke trend is, waar verstandig over nagedacht moet worden.

Uitbesteding naar het buitenland kan een behoorlijk kostenvoordeel opleveren maar is niet een doel op zich.

Luddo Oh

Berenschot BV
Managing Consultant
wouter van den hoogen
Veel uitbesteden gebeurt op basis van kosten. wat mij stoort is dat we niet discussieren hoe die kosten zijn ontstaan in Nederland en waarom de kosten zo laag zijn in andere landen. Het is absurd dat werkgevers en bonden en overheid hier afspraken maken over onder welke omstandigheden we moeten werken(ziektekosten, pensioen, wia, wegen, scholen, enz, enz.) en vervolgens gaan we aan het werk en roepen we dat het te duur is en gaan we naar landen uitbesteden waar gewerkt wordt onder omstandigheden die we hier niet zouden accepteren. het is nog vreemder als de overheid uitbesteed - en dat gebeurt ook - uit loonkosten hier krijgt de overheid ongeveer de helft weer terug om te besteden. het is bizar als we hier belasting betalen dat wordt gebruikt om werk te laten doen in het buitenland. enerzijds verdwijnt er vanuit de overheid geredeneerd werkgegenheid = uitkering betalen, aan de andere kant is het geld naar het buitenland.

Ongetwijfeld zijn er allerlei verhalen mogelijk over ontwikkelingshulp en zonder ons komen die landen er nooit, maar de vraag is of dat onze rol moet zijn. Alles wordt opgehangen aan zoveel mogelijk geld verdienen, dat dit ten koste gaat van onze maatschappij en dat we iets in stand houden wat we voor ons zelf niet willen wordt gemakshalve weggelaten.