Offshoring is een gevaar voor innovatie

Kostenbesparing door offshoring is al jaren een hype. Dertig procent van de Nederlandse bedrijven verplaatst werk naar het buitenland. Het gaat hierbij niet alleen om laaggeschoolde productiearbeid, maar ook om hoogwaardig technisch werk als ict-consultancy.

Het uitbesteden van werk aan het buitenland leidt tot nu toe vaak tot eenrichtingsverkeer. Het werk verdwijnt uit Nederland, de kosten gaan omlaag, maar de bijdrage aan omzet en winst vallen tegen. Op het gebied van innovatie wordt weinig resultaat geboekt. In 2007 nam de innovatie in Nederland zelfs met 3 procent af.

Kostenspiraal
Wilt u de innovatieve kansen van het bedrijf beter benutten? Innovatiesucces wordt voor 25 procent bepaald door te investeren in technische innovatie en voor 75 procent door investeringen in werknemers, de...

Winfried Pouw
Stel je een startende onderneming voor met beperkte financiële middelen. Innovatief idee op ICT gebied. Waarom zou je als innovatieve starter dan 3000 euro per maand (minimaal) betalen als het via near-shoring voor 2000 euri per maand kan?

Juist door gebruik te maken van innovatieve middelen zoals wiki’s, skype en andere technologieën van deze tijd is het mogelijk de kosten laag te houden. En tóch dat innovatieve product op de markt te zetten (jawel, ook met personeel in NL, namelijk in de verkoop organisatie / consultancy club) en hierdoor een betere concurrentie positie te verwerven op de Europese (of globale) markt.

Innovatie zit hem juist in kleine opstartende bedrijven waarvan de oprichters de politiek van grote organisaties wel hebben gezien. Als er nou een wil is in Europa (Lissabon verdrag), als er een wil is in Nederland (Balkenende, Nederland Innovatieland), waarom gebeurt er dan zo weinig in Nederland om juist die kleinere startende innovatieve ondernemers te steunen?

Stelling: het zijn meer woorden dan daden
Hugo Messer
In bovenstaand artikel wordt een verkeerde veronderstelling als uitgangspunt genomen: dat kosten de enige drijfveer zijn voor bedrijven om werk te offshoren. Op dit moment is (mijn ervaring beperkt zich tot IT, daar gaat mijn commentaar over) de voornaamste drijfveer capaciteit. In Nederland zijn niet de juiste mensen te vinden. Investeren in 'sociale innovatie' wordt lastig als je geen mensen hebt om in te investeren!

Daarnaast vraag ik me af waarom offshoring in relatie tot innovatie 'tegengehouden' moet worden (deze indruk wordt in het artikel gewekt). Als een Nederlands bedrijf investeert in India om daar een R&D afdeling op te zetten, dan komt de innovatieve kracht van deze afdeling ten gunste van het Nederlandse bedrijf en dus ook van de Nederlandse economie.

Bovenstaande auteur betoogt dat er een spanningsveld is tussen offshoring en investeren in menselijk kapitaal. In mijn ogen gaat dit juist samen: de slagkracht van de Nederlandse economie neemt toe door in menselijk kapitaal in India (of een ander land) te investeren.

Hugo Messer
Bridge
www.bridge-int.nl