Valt de startende ondernemer onder de volksverzekeringen?

Een eigenaar van een eenmanszaak, valt onder de volgende volksverzekeringen:
  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene wet langdurige zorg (WLZ, was: AWBZ)
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Een eigenaar van een eenmanszaak valt niet onder de werknemersverzekeringen: Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Ondernemers kunnen zich met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekeren tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid. Dit kan onder meer via het UWV.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.