Wat is de oudedagsreserve?

De oudedagsreserve (vroeger: fiscale oudedagsreserve ofwel FOR) is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen; u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Uitstel kan een tariefvoordeel opleveren: aftrekpost tegen 52% en later belast, bij uitkering, tegen bijvoorbeeld 42%. Een voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Jaarlijks kunt u maximaal 12% van de winst uit uw bedrijf reserveren. Bovendien moet u het bedrag dat u wilt toevoegen, eerst verminderen met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. Verder is de toevoeging maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar. Met de FOR alleen heeft u nog geen oudedagsvoorziening.
Het bedrag is in 2021 maximaal € 9.395 en mag niet hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. In 2021 bedraagt het percentage 9.44% en vervolgens wordt dit percentage met 0,4% verlaagd bij iedere verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd met een jaar.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.