Wat is 'opting-in'?

Als de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte of fictieve dienstbetrekking is, kunnen zij er samen voor kiezen hun arbeidsrelatie aan te merken als een fictieve dienstbetrekking ('opting-in'). De opdrachtnemer wordt in dat geval 'pseudowerknemer' genoemd. Opting-in geldt niet als de opdrachtnemer werkt als ondernemer. Opting-in geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Bij opting-in wordt de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/volksverzekeringen gebracht. De keuze voor opting-in kan ook weer worden teruggedraaid, maar niet met terugwerkende kracht. De keuze voor opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.