Hoe is de situatie voor degenen die via een uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau werken?

Medewerkers die via een uitzend- of detacheringsbureau werken zijn meestal in dienst dat bureau. Zij zijn dan voor die opdrachten niet zelfstandig (en dus ook géén ondernemer voor de inkomstenbelasting). Als iemand werkt via één of meer bemiddelingsbureaus, dan vindt de Belastingdienst hem meestal wel zelfstandig.
Voor arbeidsrelaties waarin een opdrachtnemer door tussenkomst van een intermediair werkzaam is bij een derde is een algemene modelovereenkomst opgesteld door VNO-NCW en de Belastingdienst. Deze modelovereenkomst is een mogelijke uitwerking voor het werken buiten het kader van een arbeidsovereenkomst (incl. uitzendovereenkomst) en het voorkomen van de toepasselijkheid van de uitzendfictie/tussenkomstbepaling.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.