Wat is een handlichting?

Handlichting is het toekennen van bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige. De handelingsonbekwaamheid wordt hiermee opgeheven. De minderjarige kan dan dankzij de handlichting beschikken over de bevoegdheden én verantwoordelijkheden van een volwassene. Door de handlichting aan te vragen, wordt de minderjarige zelf verantwoordelijk en kan zo op gelijke voet zaken doen. Het juridische gevolg is dan ook dat de ondernemer nu zelf aansprakelijk is voor de gevolgen van de handeling - hij kan de aansprakelijkheid voor een mislukte zakendeal dus niet meer op zijn ouders of voogd afwentelen, die eerder zo'n handeling nog konden vernietigen door zich te beroepen op de handelingsonbekwaamheid van hun kind.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.