Waar moet de opdrachtgever op letten bij tijdelijk vervanging van een medewerker door een zelfstandige?

Net als onder de VAR is het mogelijk om de tijdelijke vervanging van een werknemer in te vullen met een ingehuurde zelfstandige, maar bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking, kijkt de fiscus niet of het om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden gaat. Als de invaller precies hetzelfde werk doet onder dezelfde voorwaarden, bestaat de kans dat de Belastingdienst de invaller als werknemer aanmerkt. Alleen als de voorwaarden en omstandigheden feitelijk verschillen ten opzichte van de werknemer, is er geen sprake van een dienstbetrekking.
Er is sprake van een dienstbetrekking, wanneer een invaller:
  • Hetzelfde werk doet
  • Op dezelfde wijze
  • Onder dezelfde voorwaarden en
  • Dezelfde omstandigheden
als degene in loondienst die wordt vervangen.
De werkgever/opdrachtgever moet vooraf kritisch bekijken op basis van welke voorwaarden en omstandigheden de zelfstandige ingezet zal gaan worden. Cruciaal is dat u kunt aantonen dat dit anders is geregeld dan met de vaste medewerker in loondienst het geval is.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.