Wat is de slagingskans voor een startende onderneming?

Het aantal mensen dat een eigen bedrijf start, stijgt nog steeds. Dat zijn niet alleen mensen die graag wileen ondernemen, maar ook degenenen die hun baan heben verloren. Veel starters 'overleven' het eerste jaar niet: binnen een jaar stopt 30%. En in het tweede én derde jaar stopt nog eens 15%. De eerste drie jaar zijn dus cruciaal.
Ondernemen is een vak. Talent voor ondernemersschap blijft een belangrijke bepalende factor voor het slagen van de onderneming. Elke ondernemer doet er goed aan om zijn sterke en zwakke punten te analyseren, zodat voor de zwakkere punten een versterking kan worden gezocht in de vorm van een partner, coach of adviseur. Een tool voor het maken van een persoonlijke sterkte-zwakteanalyse is de scan van Mind Challenges.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.