Wat moet er in een arbeidsovereenkomst vastgelegd worden?

In de arbeidsovereenkomst worden doorgaans vastgelegd: de duur van de overeenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd), de omvang van het dienstverband (aantal werkuren per periode), het aantal vakantiedagen en afspraken over het opnemen van vakantiedagen, beloning en onkostenvergoedingen. Het kenmerkende element in een arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.