Wat is een commanditaire vennootschap (cv)?

De commanditaire vennootschap (cv), een rechtsvorm waarbij sprake moet zijn van een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, heeft op het eerste gezicht veel gemeen met de vennootschap onder firma (vof). Er is echter één groot verschil: bij een cv is er ook sprake van zogenoemde commanditaire vennoten. Dat zijn stille partners; oftewel: financiers die verder niet op dagelijks niveau actief betrokken willen zijn bij de bedrijfsvoering. Als oprichter zult u één van de gecommanditeerde vennoten zijn en fungeren als het gezicht van de organisatie. Mocht uw bedrijf failliet gaan, bent u financieel gezien aansprakelijk voor de gevolgen. De stille vennoot raakt dan in principe alleen zijn investering kwijt.
Deze rechtsvorm kan relevant zijn voor mensen die samen een vof willen oprichten, maar zelf (nog) over te weinig kapitaal beschikken. De oprichtingseisen zijn relatief simpel; het bedrijf moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Een vennootschapscontract is niet nodig. Het is echter wel raadzaam om de gemaakte afspraken tussen de beherende en stille vennoten wel concreet op papier te zetten, zodat hierover later juridisch gezien nooit onduidelijkheid kan bestaan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.