Onder welke verzekering vallen voertuigen zoals bijvoorbeeld een fiets van de zaak?

Verschillende soorten kunnen verschillend worden behandeld als het gaat om het afdekken van het aansprakelijkheidsrisico.
In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is opgenomen dat er voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat het afsluiten van een WA-verzekering verplicht is voor de speed-pedelec. Deze WA-verzekeringsplicht geldt echter niet voor de elektrische fiets van de zaak.
Als een werknemer schade veroorzaakt met de elektrische fiets van de zaak tijdens privé-gebruik, wordt de schade gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik kan expliciet zijn uitgesloten van de AVP-dekking. Dit laatste kan ook gelden voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Motorrijtuigen zijn over het algemeen uitgesloten van dekking, omdat schade veroorzaakt met een motorrijtuig doorgaans wordt gedekt door de verplicht gestelde WA-verzekering. 
Het is dus zaak om de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringen goed tegen het licht te houden. Van belang is of de zakelijke ritten van de werknemer ook onder de dekking vallen. Verder is van belang wat op basis van de polisvoorwaarden wordt aangemerkt als een zakelijke rit.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.