Uit welke elementen bestaat een financieringsplan?

De vragen die een potentiële investeerder zeker gaatstellen:
1. Wat houdt uw bedrijf of project in?
U moet in slechts een paar zinnen concreet kunnen vertellen wat u met uw bedrijf of project wil gaan doen, hoe u dat wil gaan bereiken en waarom dit idee zal aanslaan bij uw belangrijkste doelgroep. Het is in deze fase belangrijk dat u de aandacht van uw gesprekspartner 'pakt' en dat u niet uitweidt over technische details;.
2. Hoe veel kapitaal heeft u minimaal nodig om te kunnen starten? (En zou u ook met minder toe kunnen?)
Investeerders krijgen zo een beter beeld van uw inschatting van de slaagkans van uw onderneming. Laat ook zien dat over een goed 'Plan B' beschikt om eventuele (financiële) tegenslagen te kunnen opvangen.
3. Waaraan gaat u dit bedrag besteden?
In tegenstelling tot bij de eerste vraag is het hier juist wél belangrijk dat u heel precies vertelt wat u met het geïnvesteerde kapitaal van plan bent. Met een relatief vaag antwoord over dat u met dit geld de start of doorgroeifase van uw onderneming wilt realiseren, zal de investeerder vaak geen genoegen nemen. Beschrijf daarom zo exact mogelijk welk bedrag u waaraan wilt gaan besteden.
4. Hoe gaat uw product of dienst de markt veranderen?
Investeerders beseffen dat u geen glazen bol hebt die laat zien waar u over een jaar of vijf met jouw bedrijf zult staan, maar zien wel graag of u heeft nagedacht over de mogelijke invloed die jij met uw product/dienst kunt gaan uitoefenen op de markt. Beschrijf de situatie van een klant voor en nadat hij uw product of dienst heeft aangeschaft en illustreer hoe dit de werk- of leefsituatie van deze persoon heeft beïnvloed. Richt u voornamelijk op het belang voor de klant.
5. Wanneer verwacht u 'break even' te zullen draaien?
Een investeerder bedoelt eigenlijk: 'Hoe profiteer ik van deze investering?' Het is lastig om een echt bevredigend antwoord op deze vraag te geven, omdat niemand in de toekomst kan kijken. Probeer een realistische schatting te maken hoe veel geld een investeerder op termijn zal verdienen in het meest positieve, een gemiddeld of juist negatief geval.
6. Wat is uw meerwaarde ten opzichte van concurrenten?
Uit het antwoord op deze vraag moet blijken dat u de markt en sector waarin u een product of dienst wilt introduceren uitvoerig hebt onderzocht. Laat zien dat u heeft nagedacht over de manier waarin u zich onderscheiden van de concurrentie 
7. Hoe gaat u het product of de dienst promoten?
Welke marketingstrategie wilt u volgen en welke middelen zet u in? Maak een inschatting van de kosten, de planning in de tijd. en sta open voor eventuele suggesties van de investeerder, zeker als deze bekend is met het type product of dienst en de markt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.