Wanneer komt een starter in aanmerking voor microfinanciering?

Bij microfinanciering kan door startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een krediet van maximaal € 250.000 (per 2015) worden aangevraagd, veelal voor de finaciering van werkkapitaal. Daarnaast wordt de starter begeleid met advies. 
Microkredieten zijn bestemd voor: startende ondernemers van achttien jaar en ouder, die in Nederland en voor de Nederlandse markteen onderneming hebben met minder dan 5 werknemers en die een uitgewerkt ondernemingsplan hebben.
Naast een secreening van het ondernemingsplan vindt er standaard een BKR-toetsing plaats. De onderneming moet zijn ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv's is hoofdelijke aansprakelijkheid (borg) van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s) vereist. Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening.
Voor het aanvragen van deze regeling kunt u terecht bij een lokaal Microfinanciering-ondernemerspunt. Het krediet wordt verstrekt door Qredits, Stichting Microkrediet Nederland.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.