Welke fondsen zijn er voor technostarters en creatieve starters?

Er zijn speciale investeringsfondsen voor technostarters en creatieve starters. Zo is er de regeling Seed Capital Technostarters, die sinds 1 januari 2012 deel uitmaakt van het Innovatiefonds MKB+. De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert. Meer informatie over de specifieke fondsen
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.