Wanneer gelden werknemersverzekeringen voor de dga wel?

De ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' schrijft voor dat de werknemersverzekeringen niet gelden wanneer:
  • de dga op de algemene vergadering van de vennootschap meer dan 50% van de stemmen kan uitbrengen,
  • de dga of zijn bloedverwanten tot en met de derde graad samen meer dan tweederde van de aandelen bezitten,
  • de dga niet tegen zijn wil ontslagen kan worden omdat daar een versterkte meerderheid van stemmen voor nodig is die niet behaald kan worden zonder de stemmen van de dga.
Het UWV is overigens bevoegd om in afwijking van die regels een bestuurder niet als directeur-grootaandeelhouder aan te merken (zodat de verzekeringen wel gelden), indien deze door feiten en omstandigheden aantoont daadwerkelijk ondergeschikt te zijn aan de algemene vergadering van de vennootschap. In de praktijk betekent dat, dat een dga een minderheidsbelang heeft of ontslagen kan worden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.