Is het mogelijk eigen vermogen te hebben en ook een Bbz-uitkering aan te vragen?

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Alleen wanneer blijkt dat u op basis van eigen vermogen een lening van de bank kunt krijgen, komt u niet in aanmerking voor het Bbz. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan een jaarlijks vastgesteld maximum. Ligt uw vermogen boven deze grens, kan de sociale dienst de bijstand op grond van het Bbz verstrekken in de vorm van een lening. Eigen vermogen dat aan het bedrijf is verbonden, wordt bij de berekening van dat bedrag buiten beschouwing gelaten. Er zijn verschillende voorwaarden voor starters, voor gevestigde ondernemers en voor ondernemers/zelfstandigen ouder dan 55 jaar en die deels arbeidsongeschikt zijn.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.