Waaruit bestaat de aansprakelijkheid van de dga?

Het belangrijkste verschil tussen een directeur van een eenmanszaak en een dga is de aansprakelijkheid. In principe is de dga niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Banken laten de dga echter wel vaak privé mee tekenen voor leningen. De dga is daardoor alsnog persoonlijk aansprakelijk voor het tijdig afbetalen van die leningen.
Dga's zijn bovendien ook persoonlijk aansprakelijk wanneer zij:
  • te zware contracten  zijn aangegaan en wisten (of konden weten) dat de bv hieraan niet kon voldoen;
  • de Belastingdienst niet op tijd melden dat ze de belastingen en premies niet kunnen betalen;
  • door onbehoorlijk bestuur de belastingen en premies niet kunnen betalen in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst;
  • door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren de bv failliet gaat . Onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld het niet deponeren van jaarstukken. het niet bijhouden van een boekhouding of het ongunstig (te goedkoop) vervreemden van activa of bedrijfsmiddelen;
Als een dga de enige aandeelhouder is, dan is zijn of haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee de dga deelneemt in de bv of nv.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.