Wat houdt het nieuwe Handelsregister in?

Het Handelsregister vormt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Een basisregistratie legt op één plek gegevens vast die de overheid steeds opnieuw nodig heeft. Voor gegevens over ondernemingen en rechtspersonen wordt dat het Handelsregister. Als een andere overheidsinstantie, zoals een gemeente of de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die gegevens nodig heeft, moet zij de gegevens uit het Handelsregister gebruiken. Ondernemers hoeven de gegevens die ze al aan de Kamer van Koophandel hebben verstrekt dus niet nogmaals aan andere overheidsinstanties te geven.
Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dus ook eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.