Waaruit bestaat een financieel plan?

In een financiële plan staan 4 soorten begrotingen:
  1. Investeringsbegroting: hoeveel geld is nodig voor de eerste start?
  2. Financieringsbegroting: hoe financiert de ondernemer het bedrijf?
  3. Exploitatiebegroting: de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan (hoeveel netto winst, wanneer en hoe?)
  4. Liquiditeitsbegroting: de zakelijke uitgaven en inkomsten per maand
Bij de exploitatiebegroting gaat het om winst en verlies: het verwachte resultaat voor de komende drie jaar. Hoeveel omzet moet er worden gemaakt maken om, gezien de kosten, een gezonde winst te maken? Bedragen zoals de btw horen daar niet bij, omdat die geen invloed hebben op het resultaat. De liquiditeitsbegroting laat de pieken en dalen in het beschikbaar geld (liquide middelen) per maand zien, de btw-verplichtingen en -ontvangsten horen erbij.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.