Wat is voorbelasting?

Voorbelasting is de BTW die andere ondernemers aan een ondernemer ter zake van aan laatstgenoemde geleverde goederen dan wel ten behoeve van hem verrichte diensten in rekening is gebracht. Een ondernemer mag deze voorbelasting van de verschuldigde BTW aftrekken. Het saldo moet per maand of per kwartaal betaald worden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.