Wat wordt verstaan onder ondernemersaftrek?

Ondernemingsaftrek is een paraplubegrip waaronder vallen de zelfstandigenaftrek (evt. verhoogd met startersaftrek), de S&O-aftrek (evt. verhoogd met starters-S&O-aftrek), de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.