Moeten betalingsvoorwaarden achter op de factuur afgedrukt worden?

Een veel voorkomende fout. De afnemer dient altijd van tevoren, dus vóór de levering, op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden, waaronder de betalingsvoorwaarden. Hij moet zonodig in de gelegenheid zijn om bezwaren aan te tekenen. Voorwaarden mogen immers niet eenzijdig werken. Als de klant pas achterop de factuur de voorwaarden kan inzien, is het eigenlijk al te laat: levering zal immers doorgaans reeds hebben plaatsgevonden. Voeg de voorwaarden bij voorkeur bij de offerte of opdrachtbevestiging bij.
Maak op uw website de voorwaarden duidelijk kenbaar en vindbaar.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.