Wat is 'financiële verantwoording'?

Onder het begrip financiële verantwoording vallen alle schriftelijke uitingen waarbij verslag wordt gedaan van de financiële consequenties van de activiteiten van de onderneming. Enkele voorbeelden van financiële verantwoordingen zijn:
  • Balans;
  • Winst- en verliesrekening;
  • Jaarrekening;
  • Exploitatieoverzicht van een (deel)activiteit;
  • Afrekening van gemaakte kosten voor een “project”.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.