Aan welke instanties dient het startende bedrijf ook te denken?

Instanties waaraan men moet denken:
  • Voor een aantal beroepsgroepen is deelname aan een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds verplicht.
  • Ondernemers in bepaalde branches en sectoren moeten zich verplicht aanmelden bij een product- of bedrijfschap* en hiervoor een jaarlijkse bijdrage betalen;
  • Veel bedrijfstakken of branches kennen bracheverenigingen (werkgeversverenigingen voor specifieke branches). Aansluiting is niet verplicht maar deze organisaties zijn in hun branches natuurlijk uitstekend ingevoerd en kunnen goede branchespecifieke adviezen verstrekken;
  • Voor bouwen of verbouwen is bijna altijd een gemeentelijke (ver)bouwvergunning nodig;
  • Bepaalde bedrijven hebben een milieuvergunning nodig;
  • Bedrijven moeten reprorecht betalen aan de stichting Reprorecht. Dit is een vergoeding voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken zoals kranten, tijdschriften en boeken. Als een ondernemer kan aantonen dat hij geen kopieën maakt, hoeft hij niets te betalen;
  • Voor het draaien van muziek in een winkel of bedrijf moet meestal een vergoeding worden betaald aan Buma/Stemra en Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten). Voor het afspelen van films en televisieprogramma´s aan Videma.
*) Per 2015 worden de taken van de product- en bedrijfschappen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De jaarlijkse bijdrage is vervallen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.