Wat is een dga?

Niet iedere ondernemer is ook directeur grootaandeelhouder (dga). En ook het hebben van een eigen bedrijf wil niet zeggen dat u zichzelf dga kunt noemen; er bestaan meerdere definities van het begrip.
Er bestaat geen eensluidende definitie van het begrip directeur grootaandeelhouder (dga). De term wordt in meerdere wetten op een verschillende manier omschreven. In het algemeen heeft de dga de volgende kenmerken:
  1. de dga is directeur van een bv of een nv, en
  2. bezit een groot deel van de aandelen van die bv of nv.
Een dga verschilt daarmee in meerdere opzichten van een eigenaar van een eenmanszaak of een vennoot in een Vennootschap onder firma (VOF). Een bv of een nv is voor de wet een rechtspersoon en de dga een natuurlijk persoon. In de praktijk betekent dat, dat een dga in principe niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. Verder hoeft over de winst van een bv of nv geen inkomstenbelasting betaald te worden, maar vennootschapsbelasting. Bovendien kan de nv of nv andere aandeelhouders hebben die niet bij het bedrijf werken. Een dga van een bv bekleedt daarmee in feite een dubbelrol. Hij of zij bezit een groot gedeelte van de aandelen en heeft dus de macht binnen het bedrijf. Tegelijkertijd is de dga ook werknemer, ondergeschikt aan de belangen van het bedrijf, een dga is in feite in dienst bij zichzelf.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.