Hoe werkt de omzetbelasting?

BTW betekent: belasting over de toegevoegde waarde. Het geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. U bent BTW verschuldigd over uw totale omzet, maar mag de BTW die andere ondernemers aan u in rekening brengen in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs (plus onkosten).
Hoewel omzetbelasting en BTW dus niet hetzelfde betekenen, zijn de begrippen in het spraakgebruik echter synoniem.
Over de levering, de invoer en verwerving van goederen en de verlening van diensten is de ondernemer BTW verschuldigd. Er gelden verschillende tarieven: 21%, 6% en 0%. Daarnaast zijn sommige prestaties vrijgesteld van BTW of niet belast.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.