Wat zijn de voorwaarden voor volledige aftrek van de huurkosten voor zelfstandigen die vanuit huis werken?

Wie een woning huurt en voor meer dan 10% (van de oppervlakte) gebruikt voor zijn onderneming, komt voor (volledige aftrek van de huur (plus de vaste lasten voor stroom, gas, water en verzekeringspremies naar rato van het zakelijk gebruik) in aanmerking. De voorwaarden voor aftrekbaarheid zijn:
  • De onderneming moet het huis vanaf de oprichting van het bedrijf, of vanaf de start van de huur, aanmerken als 'ondernemingsvermogen';
  • Minstens 10% van de woning wordt zakelijk gebruikt;
  • De huurrechten van de woning moeten op de balans staan. Het huis is dan een kostenpost van het inkomen en daarom aftrekbaar;
  • Voor het privégebruik van de woning moet een bedrag aan de winst worden toegevoegd. De bijtelling voor privégebruik bestaat uit een vast percentage (meestal 1,8%) van de WOZ-waarde: het 'woningforfait'. De eventuele huurtoeslag moet tot de winst. worden gerekend;
  • Het moet gaan om een zelfstandige wooneenheid, met eigen sanitair en opgang. (Geldt dus voor het huis, niet voor de werkkamer). Voorwaarde is dat de ondernemer werkzaamheden voor zijn bedrijf verricht vanuit het huurhuis en een klein deel bijtelt als privégebruik.
NB1. Niet iedere ondernemer die een huis huurt en daar voor minimaal 10% van de woonruimte zakelijk gebruikt kan de huurkosten opvoeren. Een voorwaarde is namelijk dat er nog niet is afgerekend met de Belastingdienst. De keuze om het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen, kan maar één keer worden gemaakt: bij de start van de onderneming of de aanvang van de huur. Verhuist een al bestaande ondernemer van een koop- naar een huurhuis, dan kunnen de huurkosten wel weer als aftrekpost worden opgevoerd, als dit tenminste vanaf het begin gebeurt.
NB2. In oktober 2016 werd aangekondigd dat het verschil tussen een zelfstandige met een huurhuis en een met een koophuis verdwijnt, omdat deze regeling de overheid teveel kost. Zij kunnen dan beiden geen kosten van een onzelfstandige werkruimte meer aftrekken. Voor zelfstandigen/zzp’ers met een zelfstandige werkruimte verandert er niets.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.