Op basis van welke criteria stelt de fiscus vast of iemand zelfstandige is?

De belangrijkste vraag is: is de zelfstandige al dan niet een verkapte medewerker? Hoofdcriteria zijn mate van zelfstandigheid (is er sprake van een gezagsverhouding?) en de zekerheid die al dan niet wordt geboden. Bij de bepaling van de mate van zelfstandigheid horen vragen als:
 • Mag de zzp’er/opdrachtnemer zelf bepalen welke werktijden hij hanteert?
 • Wordt actief leiding gegeven bij het uitvoeren van deze taken door de opdrachtgever? 
 • Mag de opdrachtnemer zich laten vervangen bij ziekte of andere dringende reden?
 • Geeft de opdrachtgever leiding en houdt hij (doorlopend) toezicht op het werk van de opdrachtnemer?
 • Geeft de opdrachtgever aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid door middel van bedrijfskleding, logo’s op vervoermiddelen en visitekaartjes?
 • Bepaalt de opdrachtbnemer zelf hoe het werk wordt uitgevoerd?
 • Bepaalt de opdrachtnemer zelf tarieven of verkoopprijzen?
 • Stuurt de opdrachtnmer facturen rechtstreeks naar de opdrachtgever?
 • Werkt de opdrachtnemer voor verschillende opdrachtgevers?
 • Neemt de opdrachtgever klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer?
 • Vormen de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
 • Zorgt de opdrachtgever ook voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen, benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden? 
 • Is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden?
 • Moet de opdrachtnemer het werk gratis opnieuw doen of gratis aanpassen als het niet voldoet aan de overeenkomst?
 • Heeft de opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? 
Daarnaast wordt de mate van de zekerheid beoordeeld via:
 • Wordt er doorbetaald bij ziekte?
 • Zijn er betaalde vakantiedagen?
 • Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de schade die de werknemer kan maken?
Hierbij is het totaalbeeld van belang; de antwoorden worden in samenhang met elkaar gewogen en beoordeeld.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.