Wat is een alternatief voor de meewerkaftrek?

In de praktijk is een meewerkaftrek vooral voor lagere inkomens voordeliger dan een arbeidsbeloning voor de partner. U kunt er ook voor kiezen om uw meewerkende partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Deze is aftrekbaar bij de onderneming en belastbaar bij de partner (aangifte inkmstenbelasting), mits de vergoeding tenminste € 5.000,- per jaar bedraagt. Er hoeft geen loonadministratie te worden gevoerd. Het is, voor de bewijsvoering, aan te raden een formele meewerkovereenkomst te sluiten, al is dit niet verplicht. Ook moet de beloning in verhouding staan tot het aantal gewerkte uren.
De beloning hoeft niet te worden uitgekeerd als de partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De partner krijgt ook geen vordering op de onderneming. Als er wel sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan moet er in principe worden uitbetaald. Er kan echter wel worden volstaan met opneming van een schuld aan de partner in de jaarrekening.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.