Heeft de belastingwetgeving invloed op de wijze van administreren?

In de Algemene Wet Rijksbelastingen is vastgelegd dat de administratie van een onderneming zo moet worden ingericht dat hieruit is af te leiden welke en hoeveel belasting er moet worden betaald. Met de opzet van de administratie moet dus wel degelijk rekening gehouden worden met diverse belastingwetten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.