Welke zaken moeten er geregeld worden voor een pensioenregeling?

Ook al is er slechts een deelnemer in een pensioenregeling, u ontkomt niet aan formele voorwaarden. Als dit niet goed is geregeld, dan kan de Belastingdienst de pensioenregeling als ‘onzuiver’ bestempelen en krijgt u mogelijk te maken met negatieve fiscale gevolgen. U heeft als DGA twee petten op, zowel de pet van werknemer als die van werkgever. Daarom zal de belastingdienst bij uw afspraken over het werkgeverspensioen toetsen of de resultaten een zakelijk karakter hebben.
Een belangrijk document dat uw werkgeverspensioen een wettige basis geeft, is de pensioenbrief. In de pensioenbrief wordt de toezegging van uw BV aan u vastgelegd. Ook moeten er in de statuten van de BV een artikel zijn opgenomen die het pensioen en de pensioenopbouw vastlegt; de pensioenbrief refelecteert deze. Vaak is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)-besluit nodig voor u met de opbouw van het werkgeverspensioen kunt beginnen. Het is belangrijk het besluit helder in de notulen vast te leggen en die notulen te bewaren. Vervolgens stelt u een pensioenbrief op.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.