Is het hebben van een Omzetbelastingnummer voldoende om als ondernemer aangemerkt te worden?

Een ieder die zelfstandig middels een bedrijf deelneemt aan het economische verkeer, is ondernemer voor de Omzetbelasting. Onder het begrip bedrijf valt ook het zelfstandige beroep en de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Voor de Omzetbelasting geldt dus een ander begrip ondernemer dan voor de Inkomstenbelasting. Een omzetbelastingnummer alleen is echter onvoldoende om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.