Is het mogelijk om voor meerdere opdrachtnemers een (standaard)overeenkomst te gebruiken?

Als een opdrachtgever meerdere opdrachtnemers voor precies dezelfde dienst inhuurt, dan hoeft hij niet steeds per opdrachtnemer een nieuwe opdrachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers mogelijk om gestandaardiseerde modelovereenkomsten te gebruiken voor bepaalde functies of diensten. Een voorbeeld: een opdrachtgever wil voor een project lassers op zzp-basis inhuren. Hiervoor legt de opdrachtgever een opdrachtovereenkomst aan de Belastingdienst voor, die deze goedkeurt. Vervolgens kan de opdrachtgever deze overeenkomst gebruiken voor alle lassers gebruiken. De opdrachtgever hoeft dan alleen de gegevens van de opdrachtnemer te wijzigen. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden van de lassers hetzelfde zijn en overeenkomstig die overeenkomsten gewerkt wordt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.