Hoe kan de kans worden vergroot om een modelovereenkomst goedgekeurd te krijgen?

Een zestal tips om de kans op goedkeuring van een modelovereenkomst door de Belastingdienst te vergroten:
  1. Gebruik zoveel als mogelijk de letterlijke tekst die de fiscus ook hanteert. Ga niet zelf herschrijven, als dat inhoudelijk niets toevoegt. Zelfs geringe afwijkingen kunnen de kans op afwijzing onnodig vergroten. Overigens geldt speciaal voor intermediairs dat letterlijke formuleringen nadrukkelijk de schijn van de zogeheten 'tussenkomstfictie' kunnen voorkomen;
  2. Vermijd (te veel) algemeen geformuleerde bijlagen. Een bijlage waarin een onderwerp zoals geheimhouding of een gedragscode te algemeen en dwingend is geformuleerd, kan een dienstverband impliceren. Probeer niet alleen het aantal bijlagen te beperken, maar wees ook scherp op de formulering;
  3. Voorkom het opzoeken van de grenzen. Juist als u ervoor kiest om in de modelovereenkomst zoveel mogelijk door de fiscus opgestelde of goedgekeurde formuleringen over te nemen, kan er de neiging zijn op onderdelen voor aanvullingen of nuances te kiezen. Hier let de fiscus scherp op en kan direct tot een afkeuring leiden;
  4. Focus op omschrijving van gezag. De wijze waarop in een modelovereenkomst de drie centrale onderdelen zijn omschreven van een arbeidsverhouding in dienstbetrekking – gezag, loon en het verrichten van persoonlijk arbeid – is sterk bepalend voor goed- dan wel afkeuring. De ervaring leert dat als u het onderdeel 'gezag' helder omschrijft, op een manier die nadrukkelijk laat zien dat er géén sprake is van een vast dienstverband, de belastingdienst soepeler omgaat met de omschrijving van de overige twee onderdelen;
  5. Neem de eis tot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op. Het vereiste van het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een modelovereenkomst levert een duidelijk verschil op met een overeenkomst voor een dienstverband. Neem een dergelijke eis dan ook altijd op.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.