Is een mogelijkheid om meewerkende kinderen te belonen?

Er is een regeling voor meewerkende kinderen die in de onderneming van hun ouder(s) meewerken. De voorwaarde hiervoor is dat het kind thuiswonend is. Deze regeling staat ook wel bekend als de KJ -regeling (kalenderjaarregeling). Ieder thuiswonend kind kan volgens deze regeling ruim € 6.000 bruto loon (maximaal) op jaarbasis verdienen, zonder dat hierover inkomstenbelasting betaald moet worden. Mocht er toch loonbelasting ingehouden zijn, dan krijgen ze dat achteraf terug, zodat het dus altijd netto wordt. Kenmerken:
  • Er hoeft niets uitbetaald te worden;
  • Het werk wat ze binnen het bedrijf doen wordt zo ook beloond met aftrekbare kosten voor bedrijf;
  • De belastingdienst betaalt mee (bij voldoende winstniveau) met besparing inkomstenbelasting;
  • Zorgtoeslag en kindgebonden budget kan meer worden (als men qua inkomen en vermogen voor in aanmerking komt);
  • Aanvullende studiebeurs kan iets eerder en/of meer verkregen worden vanaf 2022 (inkomen 2020 is bepalend voor 2022 aanvullende beurs);
  • In januari moet afgerond 7% premie zorgverzekeringswet betaald worden (bijvoorbeeld 7% van €3.000 = €210). Met dit voorbeeld is dit € 3.210 kosten voor het bedrijf
  • Besparing op inkomstenbelasting (als winstniveau hoog genoeg is) en op aansalg zorgverzkeringswet. 
Voorwaarde is dat tijdige aanmelding voor deze regeling plaatsvindt.
Tot en met 2019 kon de beloing van kinderen van 16 en 17 jaar negatieve effecten hebben op de kinderbijslag, maar door de aanpassing (vereenvoudiging) is dat vanaf 2020 niet meer van toepassing. Ongeacht de hoogte van de beloning, wordt er niet meer op de kinderbijslag gekort. Hetzelfde geldt voor beloning van kinderen met een oude basisstudiebeurs (oude regeling). (NB. Deze uitzondering geldt alleen voor 2020.)
Op de KJ beloning geldt de regel dat dit het 'eerste” inkomen / loondienstverband is voor een kind. Dat betekent dat de loonheffingskorting van toepassing is op de KJ-beloning (= geen loonbelasting).
Heeft het kind elders nog een bijbaan, dan geldt deze regeling maar voor één loondienstverband. Dat betekent dat er wel op het loon van bijbaan loonbelasting ingehouden wordt, die ze dan pas in maart april het jaar erop terug van de fiscus kunnen krijgen. Op jaarbasis maakt dat niets uit, als totaal bruto loon van het kind maar onder de € 6.000 (afgerond) blijft.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.