Welke kosten van een onderneming zijn aftrekbaar van de winst?

Alle zakelijke uitgaven van een onderneming zijn aftrekbaar. De fiscus mag het ondernemingsbeleid slechts marginaal toetsen.
 
Kostensoort Aftrek
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen
Voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen (incl. reis- en verblijfkosten) *1 drempel € 4.700 *2
Telefoonabonnement thuis 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkkleding *3 100%
Kleding (geen werkkleding) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen e.d. 100%
Apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen 0%
Verhuizing beperkt
Dubbele huisvesting beperkt
Geldboeten 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Vaartuigen voor representatieve doeleinden 0%

1) ​Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank. Bij 'genotmiddelen' moet u denken aan onder andere sigaretten en sigaren. Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak. Bij deze kosten geldt dat u het deel van het totaalbedrag mag aftrekken dat boven de drempel van € 4.700 uitkomt.
2) Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke kunt u in plaats van het toepassen van de € 4.700 drempel ook 80% (2022) of 80% van deze kosten aftrekken in uw aangifte.
3) Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding (bijvoorbeeld:een uniform of overall). Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen, dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar de onderneming.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.