Wat is een onderneming?

De Kamer van Koophandel gebruikt drie criteria om te bepalen of u een onderneming heeft. Deze sluiten aan bij de criteria die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of u btw-plichtig bent. Voldoet u aan deze drie criteria dan kan uw onderneming worden ingeschreven:
  1. U levert goederen en/of diensten;
  2. U vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor;
  3. U neemt deel aan het (normale) economische verkeer.
Bij de beslissing om uw bedrijf wel of niet in te schrijven is het ook belangrijk dat u deze indicatoren in ogenschouw neemt.
  • Investeringen- Werkt u zelf in het bedrijf en neemt u personeel in dienst? Dit zijn duidelijke indicaties dat er een onderneming wordt uitgeoefend;
  • Regelmaat - Als u regelmatig werkzaamheden uitvoert of een grote eenmalige activiteit organiseert dan wijst dit op het hebben van een onderneming;
  • Een (1) opdrachtgever - Als u het hele jaar maar voor 1 opdrachtgever werkt dan lijkt het er meer op dat u in loondienst bent;
  • Mate van zelfstandigheid - Als ondernemer bepaalt u hoe en wanneer u uw werk doet. Ook als u zich laat inhuren door een opdrachtgever.
Als u start, dan voldoet u vaak nog niet aan alle criteria. U heeft bijvoorbeeld nog geen klanten. U kunt zich dan wel inschrijven als u kunt aantonen dat u wel aan die criteria gaat voldoen. Bijvoorbeeld door het huurcontract van uw bedrijfspand mee te nemen. De Kamer van Koophandel neemt de beslissing of u wordt ingeschreven in het Handelsregister. U kunt tegen deze beslissing een bezwaar indienen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.